موضوعات = جوشکاری
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 6061 با ابزار دوکی شکل شناور

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 79-83

10.22034/jmeut.2021.9612

مصطفی زینعلی؛ غلامحسین خلف؛ امین ربیعی زاده