موضوعات = توربین گازی
بررسی اثر فشار بر عملکرد محفظه احتراق موتورهای توربینی

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 165-174

10.22034/jmeut.2023.54724.3223

شهاب الدین گرشاسبی؛ امیرمهدی تحسینی


اعتبار سنجی روش‌های پیش بینی مشخصه‌های عملکردی کمپرسور محوری در محدوده واماندگی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 197-205

10.22034/jmeut.2020.9695

مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی؛ علیرضا کیالی؛ علی امینایی


مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک موتور توربوجت بدون پس سوز

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 31-40

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ محمد رضا حسنی فر؛ محمد امیان