موضوعات = انرژی در ساختمان
بررسی اثر استفاده از بلوک‌های سفالی توخالی پر شده با کاه گندم فشرده به عنوان عایق گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/jmeut.2023.50927.3081

رویا احمدی؛ بابک سوری؛ مسعود ابراهیمی


بررسی عملکرد گرمایی مبادله‌کن گرمایی زمین‌به‌هوا با استفاده از یک مدل تحلیلی شبه گذرا

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 139-148

10.22034/jmeut.2021.44827.2852

عسگر مینایی مزرعه‌خلف؛ محمد باقری؛ مهدی معرفت؛ هادی غائبی


مطالعه موردی سرمایش ساختمان به وسیله سردکن ترموالکتریک با تغذیه از منابع انرژی خورشیدی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 227-236

10.22034/jmeut.2021.43389.2807

بهروز میرزایی ضیاپور؛ احسان مختاری زائر؛ محسن رحیمی