موضوعات = نانومکانیک
مطالعه خواص مکانیکی نانو مخروط‌های کربنی دو جداره تحت بارهای کششی و فشاری با استفاده از روش المان محدود

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 17-26

10.22034/jmeut.2020.9803

پارمیدا باقری؛ رضا انصاری خلخالی؛ مجید علی طاولی؛ سعید روحی گرکرودی


پیش بینی خواص مکانیکی و رفتارکمانشی اتصالات نانولوله‌های کربنی تک‌جداره/نانوصفحات گرافنی با استفاده از روش المان محدود

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 269-278

حوا قربانی کهن فلاح؛ رضا انصاری خلخالی؛ ابوالفضل درویزه؛ سعید روحی گرکرودی


تحلیل ارتعاشات حسگر جرمی گرافنی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 327-336

مژده میراخوری؛ محمدمهدی خطیبی؛ صادق صادق زاده


بررسی جریان و خواص ترموفیزیکی نانوسیال ها در نانوکانال با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 365-374

رضا هنرخواه؛ یونس بخشان؛ محمود رحمتی؛ جمشید خورشیدی


بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 347-351

محسن نوریان اردکانی؛ سید امیر عباس علومی؛ محمد حسن زارع میرک آباد


تأثیر عیب استون-والز بر استحکام گرافین موج‌دار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 153-157

امین حمزه ای؛ عماد جمعه‌زاده؛ مسعود رضائی زاده