کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت
مطالعه تجربی- عددی جابجایی طبیعی از سطح خارجی یک استوانه عمودی با پره‌های طولی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 289-297

کامران مبینی؛ محمدشهاب بلوری؛ مصطفی ورمزیار


حل تشابهی انتقال حرارت نانوسیال درجریان سکون متقارن محوری همراه با مکش سطحی یکنواخت

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 121-129

مریم رضوی؛ حمید محمدیون؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی


بررسی تجربی کاربرد نانوسیالات در گردآورنده‌های خورشیدی صفحه تخت

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 41-49

سیدامیرحسین زمزمیان؛ میلاد تاجیک؛ احسان ایمانی


تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid

دوره 42، شماره 1، تیر 1391، صفحه 23-31

عطا سجودی؛ فرامرز طلعتی کلاسر؛ اسماعیل اسماعیل زاده