کلیدواژه‌ها = تولید هیدروژن
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر مبنای توربین گازی با سوخت بیوگاز برای تولید توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 209-217

10.22034/jmeut.2022.11013

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا


3. تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی برای تولید همزمان توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2021.10763

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ شهرام خلیل آریا؛ مرتضی یاری


4. تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 319-328

مرتضی یاری؛ هادی غایبی؛ سعید قوامی گرگری