نویسنده = نادر پورمحمود
مدلسازی سه بعدی دینامیک سیالات محاسباتی سیستم سرمایشی پایین زن در یک مرکز داده نمونه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 61-68

10.22034/jmeut.2021.9418

اشکان جهانگیرامینی؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی


تحلیل اگزرژی چرخه‌ی جدید پیشنهادی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 251-260

امین عالی؛ نادر پور محمود؛ وحید زارع