تحلیل اگزرژی پیشرفته یک چرخه برای تولید توان از منابع زمین گرمایی سبلان

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 هیات علمی و مدیر گروه گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ازاد خلخال

2 دانشیار-دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

چاه های زمین گرمایی سبلان تنها چاه های زمین گرمایی حفر شده در کشور ایران می باشند. در این مقاله یک چرخه ترکیبی تبخیر آنی- باینری برای تولید توان از این چاه ها، با نرم افزار EES و با استفاده از روش سیکل های ترمودینامیکی مورد تحلیل اگزرژی پیشرفته قرار گرفته است. نتایج تحلیل اگزرژی نشان می‌دهد که تخریب اگزرژی در کندانسور سیکل رانکین آلی دارای بیشترین مقدار است، سپس کندانسور چرخه فلش، توربین سیکل رانکین آلی و مخزن جدا کننده دوم بیشترین مقدار تخریب اگزرژی را دارند. نتایج به دست آمده از تحلیل اگزرژی پیشرفته نشان می دهد که بخش درون‌زای تخریب اگزرژی برای همه اجزای سیکل بجز پیش گرمکن بزرگتر از بخش برون‌زا است و بخش درون‌زای تخریب اگزرژی برای کل سیکل بسیار بزرگتر از بخش برون‌زا است، که نشان می‌دهد تأثیر برگشت ناپذیری اجزاء بیشتر از تأثیر ناکارآمدی ساختار سیکل است. همچنین کل تخریب اگزرژی اجتناب پذیر سیکل برابر با مقدار 8/4491 کیلووات و کل تخریب اگزرژی اجتناب ناپذیر سیکل برابر با 04/5964 کیلووات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات