محاسبه ی تحلیلی کشش بین قفسه ای در فرآیند نورد سرد پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهرکرد

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی، انواع فرآورده­های فلزی، به­ویژه فرآورده­های فولادی را به­روش نورد تولید می­کنند. نرخ و راندمان بالای تولید محصولات نورد، همچنین دقت زیاد محصولات آن باعث شده است که این صنعت از جایگاه و اهمیت خاصی در بین دیگر فرآیندهای شکل­دهی برخوردار شود. در عمل در بیشتر فرآیندهای نورد سرد، به­ویژه نورد سرد ورق در قفسه­های پیاپی در فاصله­ی بین قفسه­ها، تنش­های کششی عقب و جلو در نوار ورق ایجاد می­شود. این پارامتر بر روی بخش­های مختلف فرآیند نورد نظیر فشار غلتک­ها، نیروی نورد، لغزش جلویی و عقبی و همچنین زاویه­ی خنثی تأثیرگذار است. از این رو محاسبه­ی کشش بین قفسه­ای یکی از مراحل مهم در طراحی خطوط نورد پیوسته می­باشد. در حال حاضر هیچ­گونه رابطه­ی تحلیلی برای محاسبه­ی کشش بین قفسه­ای وجود ندارد و بیشتر اطلاعات موجود در این زمینه بر مبنای مشاهده­های تجربی است. در این تحقیق بر اساس روابط تحلیلی موجود در تئوری نورد، تأثیر کشش بین قفسه­ای بر روی پارامترهای مختلف نورد و همچنین تأثیر اختلاف سرعت غلتک­ها در ایجاد کشش بین قفسه­ای، دو دسته روابط تحلیلی برای محاسبه­ی تنش کششی بین قفسه­ای ارائه شده است. صحت نتایج به­دست آمده از روابط تحلیلی از مقایسه با نتایج تجربی گرفته شده از خط نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه­ی اصفهان تأیید می­شود.

کلیدواژه‌ها