دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

کلیدواژه‌ها


حمید آبیارفیروزآبادی، امیر عبداله و جمشید پرویزیان (1391) پیاپی64 42، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 64 (2), 1-12