ارائه متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک برای لوله‌کشی نیروگاه زمین گرمایی (مورد پژوهشی: نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری، رییس دپارتمان بازرسی فنی، شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

5 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر، سیال با دما و فشار بالا از چاه NWS6D خارج شده و به وسیله چگالنده سر چاهی، به دو فاز آب و بخار آب تقسیم و توسط دو خط لوله (لوپ ۱ حامل بخار آب و لوپ ۲ حامل آب) به نیروگاه منتقل شده و تولید برق صورت می­گیرد. تکنیک بازرسی فنی بر مبنای ریسک تجهیز تا به حال در سیستم­های لوله­کشی نیروگاه­های زمین گرمایی به کار گرفته نشده است. در این مقاله، نحوه اجرای متدولوژی بازرسی بر مبنای ریسک در نیروگاه­های زمین گرمایی آورده شده است. برای انجام تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در لوپ­ها، ابتدا مکانیزم­های خوردگی شناسایی شده و با مشخص شدن مکانیزم­های خوردگی، به تعیین میزان احتمال و پیامد خرابی هر مکانیزم و در نتیجه ریسک خوردگی در هر لوپ پرداخته می­شود. بررسی میزان خوردگی عمومی در شرایط عملیاتی لوپها با استفاده از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک صورت می پذیرد. با بررسی­های صورت گرفته در این مقاله، در لوپ ۱ میزان ریسک خوردگی دی اکسید کربن و خوردگی حفره­ای، در حد متوسط و میزان ریسک خوردگی آب شور، در حد کم و میزان ریسک در لوپ 2 درخصوص خوردگی حفره­ای، مقدار زیاد و درخصوص خوردگی اسید سولفوریک، مقدار کم را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • Selvik JT, Scarf P, Aven T. An extended methodology for risk based inspection planning. Reliability: Theory & Applications, 2011.
 • Chen XD, Yang TC, AI Z, WANG B, GU W. Discussion about several issues in the practice of risk-based inspection (RBI). Pressure Vessel Technology, 2005.
 • Armstead HC, Armstead HC. Geothermal energy: its past, present and future contributions to the energy needs of man. London: Spon, 1978.
 • Tien SW, Hwang WT, Tsai CH. Study of a risk-based piping inspection guideline system. ISA transactions, 2007.
 • اسکندرزاده, م, اصولی بستان‌آباد, ک, توتونچی, ا, کلاکی, ع. بکارگیری متدولوژی مناسب بودن برای سرویس (FFS) در خطوط لوله با عیوب خوردگی از نوع کاهش موضعی ضخامت. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره 50، شماره 3، صفحه 11-16، 1399.
 • Shuai, J., K. Han and X. Xu, 2012. Risk-based inspection for large-scale crude oil tanks. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 25(1): 166-175.
 • API 581. American Petroleum Institute. Risk-based inspection technology. Washington, D.C.: API Publishing Services, 2016.
 • API 580. American Petroleum Institute. Risk-based inspection technology. Washington, D.C.: API Publishing Services, 2016.
 • سازمان انرژی­های نو ایران، پروژه نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر، ۱۳۹۹. مکاتبات شخصی، مرداد ماه ۱۳۹۹.
 • قنواتی, ا, جعفری, ا. تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و خوردگی فولاد زنگ نزن 420 پس از جوشکاری به روشTIG . مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دوره 49، شماره 3، صفحه 288-279، 1398.
 • Dugstad A. Fundamental aspects of CO2 metal loss corrosion-part 1: mechanism. InCORROSION 2006, 2006.
 • Melo C, Dann MR, Hugo RJ, Janeta A. A Framework for Risk-Based Integrity Assessment of Unpiggable Pipelines Subject to Internal Corrosion. Journal of Pressure Vessel Technology, 2019.
 • Papavinasam, S., R.W. Revie, W.I. Friesen, A. Doiron and T. Panneerselvan, 2006. Review of models to predict internal pitting corrosion of oil and gas pipelines. Corrosion Reviews, 24(3-4): 173-230.
 • Sun W, Pugh DV, Smith SN, Ling S, Pacheco JL, Franco RJ. A parametric study of sour corrosion of carbon steel. National Association of Corrosion Engineers, P. O. Box 218340 Houston TX 77084 USA.[np], 2010.
 • Ellison BT, Schmeal WR. Corrosion of steel in concentrated sulfuric acid. Journal of the electrochemical society, 1978.
 • Wika SF. Pitting and crevice corrosion of stainless steel under offshore conditions (Master's thesis, Institutt for materialteknologi), 2012.
 • Bauman J, Eng P. NACE MR0175/ISO15156 Interpretation And Application, 2010.