موضوعات = تحلیل حرارتی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، مدلسازی و تحلیل عملکرد زیر سیستم کنترل گرمایی در یک ماهواره مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 483-490

جاماسب پیرکندی؛ زینب حاجی بابایی طاهری؛ حمید اکبر بیگلو


2. بررسی پارامترهای موثر بر توزیع تنش در اطراف گشودگی‌های غیردایروی تحت چشمه گرمایی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-56

10.22034/jmeut.2020.9972

محمد جعفری؛ محمد حسین بیاتی چالشتری؛ فاطمه کریمی کناری؛ احمد معتمدنژاد