موضوعات = مکانیک ضربه
تعداد مقالات: 6
1. روش‌های جدید تخمین نیروی تماس ضربه سرعت پایین بر روی ورق‌های چندلایه کامپوزیت-فلز

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 463-472

علی داور؛ عباس لبافیان مشهدی؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم


2. تحلیل عددی ضربه کم سرعت و میرایی سازه ای ورق مستطیلی پروالاستیک

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 115-124

محمد شرعیات؛ محسن جهانگیری؛ مسعود عسگری


4. اثر کرنش های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه ای

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 269-278

علی گل باف؛ علی محمودی؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی