موضوعات = مکانیک ضربه
پاسخ دینامیکی پوسته استوانه ای مرکب حاوی سیال تحت ضربه سرعت پایین

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 51-60

10.22034/jmeut.2023.52350.3133

رضا پاک نژاد؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملک زاده فرد


روش‌های جدید تخمین نیروی تماس ضربه سرعت پایین بر روی ورق‌های چندلایه کامپوزیت-فلز

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 463-472

10.22034/jmeut.2022.12367

علی داور؛ عباس لبافیان مشهدی؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم


تحلیل عددی ضربه کم سرعت و میرایی سازه ای ورق مستطیلی پروالاستیک

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 115-124

محمد شرعیات؛ محسن جهانگیری؛ مسعود عسگری


اثر کرنش های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه ای

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-278

علی گل باف؛ علی محمودی؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی