موضوعات = سازه‌های کامپوزیتی
چقرمگی شکست بین لایه‌ای کامپوزیت‌های کربن/ اپوکسی در مد اول و دوم شکست

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 337-346

10.22034/jmeut.2022.51081.3084

فتح اله طاهری بهروز؛ حمید رضا قدیری گرجان؛ سید محمد نوید قریشی


رفتار کامپوزیت‌های چندمقیاسی اپوکسی-الیاف کربن حاوی نانوصفحات گرافن تحت بارگذاری عرضی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 229-234

زهرا قهرمانی؛ سید محمد حسین سیادتی؛ علیرضا شهرابی فراهانی؛ حامد خسروی