موضوعات = اجزای مکانیکی
شناسایی رفتار عملکرد انواع فنرهای نواری و مارپیچ و بشقابی در شرایط فضایی

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 1-10

10.22034/jmeut.2024.59440.3346

محرم شاملی؛ مبین رحمانی؛ جعفر کیقبادی؛ هادی محمدیان خلف انصار


مطالعه عددی برخورد اتومبیل در سرعت‌های مختلف به‌منظور یافتن رابطه تحلیلی مناسب

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 59-67

10.22034/jmeut.2023.53899.3186

سیدامیررضا عبداللهی؛ آرمین رحمت فام؛ محمدامین رحیمی جعفری


مروری بر تایرهای غیرپنوماتیک ساخته شده از فرامواد با پرینتر سه بعدی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 311-320

10.22034/jmeut.2023.52205.3129

شکوه دزیانیان؛ محمد آزادی؛ سید محمد جواد رضوی


بررسی رفتار نمونه های Al1050 تحت فرایند اتوفرتاژ به روش المان محدود و تجربی

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 109-117

10.22034/jmeut.2021.11027

حامد صفی خانلو؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ سجاد علی میرزایی