موضوعات = آنالیز شکست
اثر وصله‌ی کامپوزیتی برضریب شدت تنش ترک شبه بیضوی در مخزن تحت فشارکروی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-25

10.22034/jmeut.2020.9691

هادی اسکندری؛ فاطمه میرزاده؛ مسلم قنبری


مدل شبکۀ عصبی برای پیش‌بینی نیروی شروع آسیب در تورق مود 1 مواد کامپوزیت

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-7

زهره ابراهیمی؛ محمود بهرامی رهنما


دو روش مختلف اندازه‌گیری آسیب نرم برای فولاد ضد زنگ 316L

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 47-54

مسلم بهرامی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ ابوالفضل درویزه؛ رضا انصاری خلخالی


بررسی تجربی شکست در میللنگ موتور دیزل سنگین تعمیر شده با فرآیند جوشکاری

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 87-93

روح الله سرفراز خباز؛ محمدعلی احترام؛ کشواد پورحسن