کلیدواژه‌ها = شبکه بولتزمن
بررسی اثر پارامترهای هندسی و سیال عامل بر رفتار انبساطی بسترهای سیالی مایع-جامد سیال غیرنیوتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.39377.3206

احسان مهرابی گوهری؛ محمد سفید؛ علیرضا ملوزه


شبیه‌سازی فرآیند صعود حباب تحت میدان الکتریکی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 209-218

آتنا قادری؛ محمد حسن کیهانی؛ محسن نظری