نویسنده = حامد خسروی
رفتار سایشی نانوکامپوزیت های زمینه اپوکسی حاوی نانوصفحات گرافن اصلاح سطحی شده

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 47-53

حسام امیربیگی؛ اسماعیل توحیدلو؛ حامد خسروی


رفتار کامپوزیت‌های چندمقیاسی اپوکسی-الیاف کربن حاوی نانوصفحات گرافن تحت بارگذاری عرضی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 229-234

زهرا قهرمانی؛ سید محمد حسین سیادتی؛ علیرضا شهرابی فراهانی؛ حامد خسروی