نویسنده = آرش میرعبداله لواسانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تجربی تأثیر نسبت منظر بر انتقال گرمای یک لوله بادامکی در جریان عرضی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 225-231

10.22034/jmeut.2020.10552

پیمان موبدی؛ آرش میرعبداله لواسانی؛ کامران صالحی افشار؛ سامان ابوالفتحی


3. تحلیل تجربی تاثیر نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه بر عملکرد یک گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 169-177

سهیلا خسروجردی؛ آرش میرعبداله لواسانی؛ شهرام دلفانی


4. پیش بینی رسانایی گرمایی نانوسیال گرافن با مدل شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 319-323

سهیلا خسروجردی؛ آرش میرعبدله لواسانی؛ مسعود وکیلی