طرح پیشنهادی برای برج خنک‏کن خشک هلر به منظور کاهش اثرات نامطلوب وزش باد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

سیستم‏های خنک‏کن نیروگاهی به عنوان یکی از مهم‏ترین بخش‏های نیروگاه‏های حرارتی همواره مورد توجه خاص بوده‏اند. راندمان این بخش سیستم به طور مستقیم بر کارایی نیروگاه اثر می‏گذارد. عملکرد سیستم خنک‏کن خشک هلر نیز مانند سایر سیستم‏های خنک‏کن به شدت تحت تأثیر نامطلوب وزش باد قرار می‏گیرد. در صورت وزش شدید باد ممکن است کارآیی حرارتی برج‏های هلر تا حدود چهل درصد کاهش یابد. تأثیر نامطلوب وزش باد بر عملکرد حرارتی برج ناشی از دو عامل جریان‏های گردابه‏ای در اطراف رادیاتورها و کج شدن پلوم خروجی از دودکش آنها است. در این تحقیق برای کاهش اثرات نامطلوب وزش باد طرحی پیشنهاد شده است که نتایج شبیه سازی عددی آن نشان داد این طرح می‏تواند عملکرد حرارتی برج را نسبت به طرح معمولی تا شصت و چهار درصد بهبود بخشد. در طرح پیشنهادی از دیوارهای بادشکنی به ارتفاع و پهنای 20 متر و همچنین دهانه دودکش مایل با زاویه 27 درجه نسبت به افق استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها