بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر فلوفرمینگ لوله های آلیاژ آلومینیم AA7075

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده

فلوفرمینگ یا اسپینینگ لوله فرآیندی با توانایی ذاتی بالا در تولید انعطاف­پذیر قطعات لوله­ای دقیق، جدار نازک، با صافی سطح بالا و خواص مکانیکی بهبود یافته است. در این مقاله روش بهبود کیفیت لوله­های فلوفرم شده­ی آلیاژ آلومینیوم AA7075، به­طور تجربی بررسی شده است. با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و آنالیز واریانس، تأثیر مهمترین پارامترهای فرآیند از قبیل نرخ تغذیه، درصد کاهش ضخامت، تعداد گذر(پاس)، ضخامت اولیه، سرعت اسپیندل و زاویه­ی ورود ابزار، روی پارامترهای اصلی تعیین کننده­ی کیفیت لوله­ها از قبیل دقت هندسی و ابعادی، سختی، صافی سطح و ایجاد عیوب، بررسی شده است. نتایج تحقیقات نشان می­دهند که نرخ پیشروی، درصد کاهش ضخامت و تعداد گذر(پاس) بیشترین تأثیر را روی کیفیت قطعه می­گذارند. با کاهش نرخ پیشروی و افزایش تعداد گذرها(پاس­ها)، گردی، صافی سطح، سختی و درصد کاهش ضخامت مؤثر افزایش می­یابند و کیفیت قطعه بهتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها