بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی¬های نو، سازمان پژوهش¬های علمی وصنعتی ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

کلیدواژه‌ها