اثرات تغییرات دمایی محیط و خوراک بر عملکرد واحدهای مایع سازی گازطبیعی با کاربری قله‌سایی

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تغییرات دمای محیط و نرخ جریان گاز خوراک از جمله پارامترهایی است که در طراحی واحدهای مایع‌سازی گاز طبیعی با کاربری قله‌سایی باید مدنظر قرار گیرند. در این تحقیق، یک سیستم مایع‌ساز جهت ذخیره‌سازی گاز موردنیاز یک نیروگاه با توان تولیدی 332 مگاوات برای 60 روز اوج سرما در فصل سرد، طراحی و اثرات تغییرات دمایی محیط و همچنین تغییر دبی گاز خوراک بر عملکرد آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که در شرایط کمینه دما، اختلاف دمای مینیمم در مبدل چندجریانی با شیب ملایمی افت پیدا خواهد کرد در حالی که در شرایط بیشینه دما، اختلاف دمای مینیمم در مبدل چندجریانی با شیب تندی افت پیدا می‌کند که خطر تداخل دمایی را به همراه خواهد داشت. همچنین بررسی تغییرات دبی گاز خوراک در عملکرد چرخه بیانگر این مهم است که در دماهای زیر نقطه طراحی (حالت پایه)، افزایش دبی گاز خوراک، سبب افزایش ملایم اختلاف دمای مینیمم در مبدل خواهد شد. اما در دماهای بالای نقطه طراحی (حالت پایه)، افزایش دبی گاز خوراک سبب کاهش شدید اختلاف دمایی مینیمم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات