موضوعات = طراحی ماموریت فضایی و تجزیه و تحلیل
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عملکرد زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از رادیاتور هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.42978.2798

مهدی فکور؛ محمدحسین احمدی؛ امیر رضا کوثری؛ مهران شهریاری