نویسنده = مرتضی حسین زاده
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح فرآیندECAP با استفاده از کانال مارپیچ بیضوی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 351-360

10.22034/jmeut.2022.11537

سیدعلی زمانی؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی پور؛ مرتضی حسین زاده