نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 29-37]
 • آبکاری الکتریکی بررسی روند تغییرات و تاثیر پتانسیل زتا بر آبکاری کامپوزیتی نانوذرات آلومینا و نیکل [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 359-366]
 • آدیاباتیک مدل‌سازی و بهبود عملکرد یک موتور استرلینگ نوع بتا جهت تولید همزمان گرمایش و برق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 97-106]
 • آیرودینامیک اثرات وزش باد بر حرکت قطارهای پرسرعت(160 تا 300 کیلومتر بر ساعت) از منظر آیرودینامیک و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 315-321]
 • آزمایشگاه توربین بررسی عددی و تجربی تأثیر درجه هم‌پوشانی استاتورهای هم‌گرا- واگرا بر عملکرد توربین فراصوت در شرایط پذیرش جزئی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • آزمون بارگذاری بال هواپیما مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • آزمون خمش سه نقطه ای رفتار مکانیکی صفحات مشبک کامپوزیتی چندمقیاسی اپوکسی- الیاف شیشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 117-125]
 • آزمون فراصوتی استفاده از امواج فراصوتی و پردازش تصویر در تحلیل فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 219-227]
 • آشفتگی تاثیر جریان هوای ورودی نوسانی بر توزیع دما و اکسیدهای نیتروژن احتراق آشفته متان-هوا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 241-249]
 • آکوستیک شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 203-212]
 • آلیاژ آلومینیم 7075 بررسی تأثیر خنک کاری‌های مختلف در فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 299-307]
 • آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V بررسی تأثیرات متغیّرهای فرایند در شکل‌دهی تدریجی گرم تیتانیم Ti-6Al-4V [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 77-86]
 • آلاینده بررسی اثر افزودن گاز هیدروژن بر عملکرد موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی و بدست آوردن زمان جرقه مناسب برای نقطه بهینه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 75-84]
 • آلبریخ شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 203-212]
 • آلومینا بررسی روند تغییرات و تاثیر پتانسیل زتا بر آبکاری کامپوزیتی نانوذرات آلومینا و نیکل [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 359-366]
 • آلومینیوم ارزیابی تأثیر آلومینیوم بر تغیرات ریزساختاری، خواص مکانیکی و عمر خستگی فولاد هایپریوتکتوئید هادفیلد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 163-170]
 • آنالیز گری بهینه سازی همزمان پاسخهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک تحت اثر گازهای مختلف با استفاده از آنالیز گری مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 219-226]
 • آنالیز مودال حل بسته انتقال گرمای جابجایی اجباری سیال قانون توانی درون لوله‌های هم‌دما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 133-142]
 • آئروسیکلون بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 45-53]

ا

 • ایتریا تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y3+ و pH [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 309-315]
 • اتیسم تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • اتصال تداخلی بررسی عددی و تجربی اثر عیوب فرم در سطح تماس اتصالات تداخلی بر استحکام اتصال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 215-224]
 • اتصال چسبی بررسی تاثیر افزودن ذرات اکسید کاهش یافته گرافن بر رفتار خزشی اتصالات چسبی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 281-287]
 • اتصال مکانیکی مطالعه تجربی تاثیر اتصال مکانیکی بر میزان جذب انرژی لوله های دو لایه تولید شده توسط فرآیند فلوفرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 355-361]
 • اثرات تبخیری ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 281-290]
 • اثرات ژیروسکپی تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 225-232]
 • اثر حرارت بررسی اثر گرما بر فرکانس نانو صفحه دایره ای با ساختار درجه بندی شده بر اساس نظریه تنش کوپل اصلاح شده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 287-296]
 • اثر سطح ارزیابی عددی آئرودینامیک یک بال لامبدا در اثر سطح استاتیک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 55-63]
 • احتراق بررسی ترمودینامیک تعادلی اثر کار میدان مغناطیسی روی کسر مولی محصولات اصلی واکنش متان-هوا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 171-178]
 • ارتعاشات تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته جدار نازک چند لایه با هسته مدرج تابعی و لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 307-314]
 • ارتعاشات بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 309-318]
 • ارتعاش آزاد بررسی اثر گرما بر فرکانس نانو صفحه دایره ای با ساختار درجه بندی شده بر اساس نظریه تنش کوپل اصلاح شده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 287-296]
 • ارزیابی عددی ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 281-290]
 • استاتور تاثیر پارامتر‌های سیستم بر روی رفتار آشوبناک روتور-دیسک-یاتاقان به همراه اثر مالشی بین دیسک و استاتور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 125-133]
 • استحکام نهایی تأثیر عیب استون-والز بر استحکام گرافین موج‌دار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 153-157]
 • استوانه جدار ضخیم شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 179-185]
 • استوانه صلب اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 241-250]
 • اسید بنزوئیک طراحی سیستم فازی مبتنی بر جدول ارجاع جهت مدلسازی و پیش بینی ضریب نفوذ جرم در نانوسیالات [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 35-43]
 • اسید سیتریک تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y3+ و pH [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 309-315]
 • اغتشاش مدل‌سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • افت فشار بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 347-351]
 • اکسترود در کانال‌های هم مقطع زاویه‌دار بررسی تأثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 135-141]
 • اکسید کاهش یافته گرافن بررسی تاثیر افزودن ذرات اکسید کاهش یافته گرافن بر رفتار خزشی اتصالات چسبی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 281-287]
 • اکسیدهای نیتروژن تاثیر جریان هوای ورودی نوسانی بر توزیع دما و اکسیدهای نیتروژن احتراق آشفته متان-هوا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 241-249]
 • اکسیدهای نیتروژن اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش میزان آلاینده ها و افزایش بازده موتورهای دیزلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 279-287]
 • اکسیدهای نیتروژن مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 309-318]
 • اگزرژی تحلیل عملکرد مبادله‌کن گرمایی فوق گرمایش در سیستم ذخیره‌سازی انرژی گرمایی نیروگاه خورشیدی بخارمستقیم [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 297-306]
 • اگزرژی آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت اول): تکنولوژی تصفیه گاز دما پایین [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 19-26]
 • اگزرژی آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 1-8]
 • اگزرژی تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 319-328]
 • اگزرژی اقتصادی تحلیل اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم تولید سه گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد به همراه گاز سازی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 317-328]
 • الاستیسیته غیرموضعی تحلیل ارتعاشی نانو تیر مگنتو الکترو الاستیک تیموشنکو با مدل معادلات انتگرال-دیفرانسیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • الیاف کولار 29 بررسی عددی اثر سیال سخت شونده برشی با فرضیه اصطکاکی، در برخورد بالستیک پرتابه به پارچه ساخته شده از الیاف کولار29 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 237-244]
 • الکترواسپری مدلسازی عددی دینامیک قطرات باردار در افشانه الکتروهیدرودینامیکی با در نظر گرفتن فروپاشی اولیه [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 187-196]
 • الکترولایزر مبادله‌کن غشاء پروتونی تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 213-222]
 • الکتروهیدرودینامیک مدلسازی عددی دینامیک قطرات باردار در افشانه الکتروهیدرودینامیکی با در نظر گرفتن فروپاشی اولیه [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 187-196]
 • الگوی رتبه‌کاسته اصلاح مدل رتبه‌کاستة تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی جریان‌ ناپایای لایه‌ای تراکم‌ناپذیر با جایگزینی عبارت فشار بر حسب مودهای میدان سرعت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 349-358]
 • الگوریتم NSGA II بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 233-239]
 • الگوریتم اجتماع ذرات روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • الگوریتم اجتماع ذرّات تعیین تنش بهینه در صفحات فلزی محدود حاوی گشودگی‌های چند ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرّات [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • الگوریتم رقابت استعماری بررسی تأثیر زاویه‌ی بار در تعیین پارامترهای بهینه‌ی مؤثر بر صفحه‌های ارتوتروپیک نامحدود حاوی گشودگی شبه مربعی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • الگوریتم ژنتیک کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه بازیاب های گرمایی تابشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 341-350]
 • الگوریتم ژنتیکی روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • الگوریتم ژنتیک چند هدفه طراحی بهینه یک شیار محیطی بر اساس بهبود عملکرد کمپرسور محوری گذرصوتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • الگوریتم فوق پیچشی طراحی کنترل‌گر مقاوم غیرخطی و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 329-338]
 • الگوهای جریان تحلیل نحوه توزیع جریانهای سمت پوسته مبادله کن‌های گرمایی پوسته- لوله‌ به روش مدل‌سازی شبکه هیدرولیکی جریان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 197-202]
 • المان محدود محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه‌تحلیلی پیراسته [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • المانهای مثلثی بررسی انتقال گرمای جابجایی طبیعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 261-270]
 • اینترفرومتری بررسی تجربی شاخصه‌های گرمایی دو جت شعله برخوردی با سوخت گاز لندفیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 245-254]
 • انتقال حرارت حل تشابهی انتقال حرارت نانوسیال درجریان سکون متقارن محوری همراه با مکش سطحی یکنواخت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 121-129]
 • انتقال حرارت جابجایی انتقال گرما جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه بسته ذوزنقه‏ای پرشده باماده متخلخل در حالت عدم تعادل گرمایی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 251-261]
 • انتقال گرما شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی گذرنده از روی سیلندر دایروی چرخان با روش شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 209-218]
 • انتقال گرما حل تشابهی خنک کاری جریان لایه ای جوشان نانوسیال عبوری بر روی صفحه ی بسیار داغ با کسرحجمی متغیر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 289-297]
 • انتقال گرما تحلیل عددی انتقال گرما و تلفات اگزرژی در یک مبادله کن گرمایی دولوله ای با لوله ی مرکزی موجدار: ساختار جدیدی از لوله های موجدار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 301-307]
 • انتقال گرما حل تشابهی تولید انتروپی جریان روی یک صفحه متخلخل تحت اعمال شار گرمایی متغیر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 265-270]
 • انتقال گرما بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 347-351]
 • انتقال گرمای تابشی اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی ترکیبی در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • انتقال گرمای جابجایی حل بسته انتقال گرمای جابجایی اجباری سیال قانون توانی درون لوله‌های هم‌دما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 133-142]
 • انتقال گرمای مرکب اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی ترکیبی در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • اندازه دانه بررسی تأثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 135-141]
 • انرژی آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت اول): تکنولوژی تصفیه گاز دما پایین [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 19-26]
 • انرژی آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 1-8]
 • انرژی تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 319-328]
 • انرژی بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 331-335]
 • انرژی جذب شده بررسی مقاومت به ضربه سرعت بالا در صفحات مشبک کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های‌کربنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 19-26]
 • انرژی خورشیدی بررسی عملکرد و بازده سیستم گرمایش از کف با گرمای گردآوری شده از خورشید در شرایط آب و هوایی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 85-94]
 • انرژی زمین گرمایی تحلیل ترمودینامیکی و بهبود عملکرد چرخه‌ی تولید توان زمین‌گرمایی ترکیبی رانکین آلی و فلش با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک در چرخه‌ی رانکین آلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 131-138]
 • انرژی زمین‌گرمایی تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 213-222]
 • اویلری-لاگرانژی بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 45-53]

ب

 • باد عرضی اثرات وزش باد بر حرکت قطارهای پرسرعت(160 تا 300 کیلومتر بر ساعت) از منظر آیرودینامیک و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 315-321]
 • بار ضربه خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 179-188]
 • بارگذاری جزئی محاسبه بیشینه ضریب عملکردی چیلرهای سانتریفیوژدراندازه های مختلف چیلردربارگذاری جزئی،باتغییردرتعدادفن چگالنده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 113-120]
 • بارگذاری شبه استاتیکی محوری بررسی تجربی و عددی تأثیر سوراخ بر مشخصات فروپاشی مخروط‌های ناقص ته بسته تحت بارگذاری محوری شبه‌استاتیکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 57-67]
 • بازیاب مدل‌سازی و بهبود عملکرد یک موتور استرلینگ نوع بتا جهت تولید همزمان گرمایش و برق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 97-106]
 • بازیابی گرمایی بررسی انرژی و اگزرژی و بهبود چرخه رانکین آلی برای بازیافت گرمای تلف شده [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 153-161]
 • بازیاب گرمایی تابشی کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه بازیاب های گرمایی تابشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 341-350]
 • بازده مکانیکی فن بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 291-300]
 • بال لامبدا ارزیابی عددی آئرودینامیک یک بال لامبدا در اثر سطح استاتیک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 55-63]
 • بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 179-188]
 • بتن منعطف خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 179-188]
 • برج خنک‌کن دریایی ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 281-290]
 • برخورد به مانع شبیه سازی عددی برخورد قطعات خودرو پراید به مانع با استفاده از معیار آسیب نرم جانسون-کوک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 115-121]
 • بررسی عددی بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • بررسی کیفی میدان دمایی بررسی تجربی شاخصه‌های گرمایی دو جت شعله برخوردی با سوخت گاز لندفیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 245-254]
 • بستر الاستیک تحلیل ارتعاش آزاد نانوتیرتیموشنکو باریک شونده دورانی بر روی بستر الاستیک به کمک روش مربع‌‌سازی دیفرانسیلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 87-95]
 • بستر پاسترناک تحلیل تنش‌های بین‌لایه‌ای در تیرهای کامپوزیتی بر روی بستر الاستیک با استفاده از فنرهای افقی و عمودی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 229-236]
 • بیلوز فلزی مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 97-104]
 • بهینه سازی بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی برروی شبکه نامنظم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 223-232]
 • بهینه‌سازی محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه‌تحلیلی پیراسته [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • بهینه‌سازی طراحی بهینه یک شیار محیطی بر اساس بهبود عملکرد کمپرسور محوری گذرصوتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • بهینه سازی الگوریتم چندهدفه ژنتیک مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی فنی اقتصادی یک سردخانه با بکارگیری سیالات کاری مختلف [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-141]
 • بهینه سازی پلتفرمی طراحی بهینه هندسه سیستم تعلیق مک فرسون برای یک خانواده محصول بر مبنای نظریه پلتفرم مشترک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 153-155]
 • بهینه سازی چندهدفی بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 233-239]
 • بهینه سازی شکل بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 233-239]
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی بررسی عملکرد و بازده سیستم گرمایش از کف با گرمای گردآوری شده از خورشید در شرایط آب و هوایی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 85-94]
 • بهینه سازی همزمان پاسخها بهینه سازی همزمان پاسخهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک تحت اثر گازهای مختلف با استفاده از آنالیز گری مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 219-226]
 • بهینه‌سازی وزن روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • بیوگاز تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 319-328]

پ

 • پایداری جانبی خودرو ارائه مدل مرجع جدید برای پایداری و فرمان پذیری خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده‌ی غیرخطی زاویه‌ی فرمان چرخ های عقب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 271-280]
 • پاسخ استاتیکی بررسی ارتعاش آزاد و پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس نظریه الاستیسیته دوبعدی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • پاشش چندمرحله‌ای سوخت اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش میزان آلاینده ها و افزایش بازده موتورهای دیزلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 279-287]
 • پاشش قطرات بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 45-53]
 • پاندول معکوس با دامنه کامل شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشگاهی کنترلر شبه لغزشی روی سیستم پاندول معکوس برای تاب به وضعیت قائم در حین تثبیت موقعیت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 263-268]
 • پتانسیل زتا بررسی روند تغییرات و تاثیر پتانسیل زتا بر آبکاری کامپوزیتی نانوذرات آلومینا و نیکل [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 359-366]
 • پیچی طراحی و تحلیل عددی توربین هیدروکویل با پره گام ثابت و متغیر [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 143-152]
 • پدیده سرج مطالعه عددی پدیده سرج با مدل توربولانسی k-εدر کمپرسورهای جریان محوری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • پذیرش جزئی بررسی عددی و تجربی تأثیر درجه هم‌پوشانی استاتورهای هم‌گرا- واگرا بر عملکرد توربین فراصوت در شرایط پذیرش جزئی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • پردازش تصویر استفاده از امواج فراصوتی و پردازش تصویر در تحلیل فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 219-227]
 • پر شدن سریع مدل‌سازی فرایند پر شدن سریع بر مبنای مدل گاز واقعی با رویکرد شبیه‌سازی جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 205-213]
 • پره بررسی تجربی اثر زبری بر دنباله پره توربین بادی S823 در سرعت های مختلف [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 93-102]
 • پروانه بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • پروانه بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 39-46]
 • پروانه‌ی محوری بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 291-300]
 • پسخورد سرعت کنترل فعال ارتعاشات یک تیر هوشمند دوار با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 67-76]
 • پس کمانش بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 309-318]
 • پیش شرط گذاری افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 271-280]
 • پلاستیسیته چرخه ای تحلیل رفتار پلاستیک چرخه ای استوانه جدار ضخیم با مواد هدفمند بر اساس مدل سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 201-208]
 • پیل سوختی تحلیل اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم تولید سه گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد به همراه گاز سازی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 317-328]
 • پیل سوختی اکسید جامد آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت اول): تکنولوژی تصفیه گاز دما پایین [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 19-26]
 • پیل سوختی اکسید جامد آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 1-8]
 • پلیمر- میکرو و نانو بررسی تجربی تاثیر همزمان میکرو و نانو پلیمرها بر روی خواص هیدرودینامیکی جریان مغشوش درون یک لوله افقی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 169-174]
 • پلی‌یورتان تحلیل تجربی رفتار فیزیکی/مکانیکی روکش شفاف نانو کامپوزیتی از جنس پلی‌یورتان/ نانو ذرات آلومینا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 261-269]
 • پمپ گریز از مرکز تاثیر تغییر هندسه پروانۀ پمپ گریز از مرکز در پدیده کاویتاسیون [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 9-18]
 • پمپ گریز از مرکز بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 39-46]
 • پنجره مشبک بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 291-300]
 • پوسته استوانه ای تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته جدار نازک چند لایه با هسته مدرج تابعی و لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 307-314]
 • پوسته مخروطی تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش‌های المان محدود و مربعات دیفرانسیلی (DQ) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 251-260]
 • پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش‌های المان محدود و مربعات دیفرانسیلی (DQ) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 251-260]
 • پولین مدل‌سازی و بررسی ناپایداری‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی نانوکلیدها با در نظر گرفتن نیروهای الکتروستاتیک و بین‌مولکولی مبنی بر نظریه تنش مزدوج اصلاح‌شده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 367-376]
 • پیوند سرد نوردی بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 203-208]

ت

 • تابش مقایسه مدل های خاکستری و مجموع وزنی گازهای خاکستری بر پایه خط طیف در طراحی معکوس چشمه های حرارتی در محیط های غیرخاکستری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 167-176]
 • تابع چگالی احتمال تاثیر جریان هوای ورودی نوسانی بر توزیع دما و اکسیدهای نیتروژن احتراق آشفته متان-هوا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 241-249]
 • تابع درونیاب نقطه‌ای شعاعی تحلیل ارتعاشی نانو تیر مگنتو الکترو الاستیک تیموشنکو با مدل معادلات انتگرال-دیفرانسیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • تجزیه‌ی مضاعف مدل‌سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی عددی و تجربی اثر عیوب فرم در سطح تماس اتصالات تداخلی بر استحکام اتصال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 215-224]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی تأثیرات متغیّرهای فرایند در شکل‌دهی تدریجی گرم تیتانیم Ti-6Al-4V [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 77-86]
 • تحلیل اگزرژی تحلیل اگزرژی چرخه‌ی جدید پیشنهادی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 251-260]
 • تحلیل آنتروپی حل تشابهی تولید انتروپی جریان روی یک صفحه متخلخل تحت اعمال شار گرمایی متغیر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 265-270]
 • تحلیل انرژی و اگزرژی تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 29-37]
 • تحلیل پویای مکانیکی خواص ویسکوالاستیک گرافت های رگ: مقایسه بین شریان سینه‌ای داخلی و ورید سافنوس کوچک [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 127-131]
 • تحلیل حساسیت آماری استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدلسازی و بهینه سازی آماری پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 229-237]
 • تحلیل ضربه سرعت پایین تحلیل دینامیکی ضربه سرعت پایین ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته انعطاف پذیر وابسته به دما [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 35-44]
 • تخریب اگزرژی تحلیل اگزرژی چرخه‌ی جدید پیشنهادی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 251-260]
 • تیردوار تحلیل ارتعاش آزاد نانوتیرتیموشنکو باریک شونده دورانی بر روی بستر الاستیک به کمک روش مربع‌‌سازی دیفرانسیلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 87-95]
 • تیر دوار کنترل فعال ارتعاشات یک تیر هوشمند دوار با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 67-76]
 • تیر ساندویچی بررسی پاسخ دینامیکی حلقه باز و بسته تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر مجهز به حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 331-339]
 • تیر کامپوزیتی تحلیل رفتاراستاتیکی تیر کامپوزیتی چند لایه با نظری جدید تغییر شکل برشی معکوس هیپربولیکی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • تیر کامپوزیتی تحلیل تنش‌های بین‌لایه‌ای در تیرهای کامپوزیتی بر روی بستر الاستیک با استفاده از فنرهای افقی و عمودی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 229-236]
 • ترکیب گاز طبیعی تحلیل شبکه خطوط لوله گاز طبیعی در حالت بحرانی: تاثیر پارامترهای مهم در حالت بحرانی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 227-235]
 • ترموالاستیسیته محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه‌تحلیلی پیراسته [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • تزریق بخار تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 29-37]
 • تشدید تدریجی تحلیل رفتار پلاستیک چرخه ای استوانه جدار ضخیم با مواد هدفمند بر اساس مدل سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 201-208]
 • تصمیم‌گیری فازی تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • تصویرسازی گالرکین اصلاح مدل رتبه‌کاستة تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی جریان‌ ناپایای لایه‌ای تراکم‌ناپذیر با جایگزینی عبارت فشار بر حسب مودهای میدان سرعت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 349-358]
 • تعادل غیرگرمایی مدل‌سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • تعامل انسان و ربات تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • تعداد پنجره‌های باز اصلاح نحوه‌ی تهویه هوای موردنیاز مرغداری‌ها در جهت کاهش مصرف سوخت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 197-204]
 • تغیرات ریزساختاری ارزیابی تأثیر آلومینیوم بر تغیرات ریزساختاری، خواص مکانیکی و عمر خستگی فولاد هایپریوتکتوئید هادفیلد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 163-170]
 • تغییر شکل برشی بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 309-318]
 • تغییر شکل ورق فلزی بررسی تغییر شکل ورق فلزی تحت شکل دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و شبیه سازی عددی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 177-186]
 • تغییر قطر خروجی بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 45-53]
 • تغییر هندسه تاثیر تغییر هندسه پروانۀ پمپ گریز از مرکز در پدیده کاویتاسیون [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 9-18]
 • تلفات اگزرژی تحلیل عددی انتقال گرما و تلفات اگزرژی در یک مبادله کن گرمایی دولوله ای با لوله ی مرکزی موجدار: ساختار جدیدی از لوله های موجدار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 301-307]
 • تمرینات ایزوکینتیک طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • تنش پسماند بررسی اثر فرایند صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم بر روی عمر خستگی شفت ناچ‌دار چرخان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 85-91]
 • تنش کوپل اصلاح شده بررسی اثر گرما بر فرکانس نانو صفحه دایره ای با ساختار درجه بندی شده بر اساس نظریه تنش کوپل اصلاح شده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 287-296]
 • تنش های داخل صفحه ای تحلیل تنش‌های بین‌لایه‌ای در تیرهای کامپوزیتی بر روی بستر الاستیک با استفاده از فنرهای افقی و عمودی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 229-236]
 • تهویه مرغداری اصلاح نحوه‌ی تهویه هوای موردنیاز مرغداری‌ها در جهت کاهش مصرف سوخت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 197-204]
 • توابع توزیع حل عددی و بررسی تاثیرات توابع توزیع نانوذرات بر انتقال گرمای همرفتی اجباری درون یک مجرا [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • توربین باد محور افقی شبیه‌سازی بلوک دیاگرامی توربین‌های باد محور افقی مقیاس بزرگ [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 11-18]
 • توربین فراصوت بررسی عددی و تجربی تأثیر درجه هم‌پوشانی استاتورهای هم‌گرا- واگرا بر عملکرد توربین فراصوت در شرایط پذیرش جزئی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • توربین گاز آنالیز انرژی، اگزرژی، اقتصاد و محیط زیستی دو روش خنک کاری هوای ورودی توربین گاز (نمونه موردی: پالایشگاه خانگیران) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]
 • توربوماشین جریان محوری شبیه‌سازی روش‌های دائم و غیردائم به‌وسیله دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی عددی تغییرات هندسی در یک طبقه توربوماشین جریان محوری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 255-264]
 • توزیع مجدد تنش پسماند تأثیر ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها بر توزیع تنش پسماند و رشد ترک لبه‌ای در نمونه‌های تک حفره‌ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • تولید آنتروپی مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 289-298]
 • تولید توان تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 213-222]
 • تولید سه گانه تحلیل اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم تولید سه گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد به همراه گاز سازی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 317-328]
 • تولید هیدروژن تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 319-328]
 • تولید هیدورژن تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 213-222]
 • تولید همزمان تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 29-37]
 • تولید همزمان مدل‌سازی و بهبود عملکرد یک موتور استرلینگ نوع بتا جهت تولید همزمان گرمایش و برق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 97-106]
 • تونل باد طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]
 • تئوری تیموشنکو تحلیل ارتعاشی نانو تیر مگنتو الکترو الاستیک تیموشنکو با مدل معادلات انتگرال-دیفرانسیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • تئوری تنش مزدوج مدل‌سازی و بررسی ناپایداری‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی نانوکلیدها با در نظر گرفتن نیروهای الکتروستاتیک و بین‌مولکولی مبنی بر نظریه تنش مزدوج اصلاح‌شده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 367-376]
 • تئوری سه لایه بررسی پاسخ دینامیکی حلقه باز و بسته تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر مجهز به حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 331-339]
 • تئوری لیاپانوف بررسی اثر درجات آزادی سیستم تعلیق در کنترل غیرخطی پایداری و چرخش حول محور طولی خودرو با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 239-249]

ج

 • جابجایی ترکیبی مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 289-298]
 • جابجایی طبیعی بررسی انتقال گرمای جابجایی طبیعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 261-270]
 • جابجایی طبیعی تاثیر چین خوردگی متفاوت بر میزان آهنگ انتقال گرمای جابجایی طبیعی درون یک حفرۀ مربعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 271-279]
 • جاذب انرژی سوراخ دار بررسی تجربی و عددی تأثیر سوراخ بر مشخصات فروپاشی مخروط‌های ناقص ته بسته تحت بارگذاری محوری شبه‌استاتیکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 57-67]
 • جاذب صوت شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 203-212]
 • جت آزاد طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]
 • جدایش جریان اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی ترکیبی در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • جدول ارجاع طراحی سیستم فازی مبتنی بر جدول ارجاع جهت مدلسازی و پیش بینی ضریب نفوذ جرم در نانوسیالات [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 35-43]
 • جذب انرژی مطالعه تجربی تاثیر اتصال مکانیکی بر میزان جذب انرژی لوله های دو لایه تولید شده توسط فرآیند فلوفرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 355-361]
 • جذب انرژی رفتار مکانیکی صفحات مشبک کامپوزیتی چندمقیاسی اپوکسی- الیاف شیشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 117-125]
 • جذب انرژی بررسی و بهینه سازی رفتار جاذب‌های انرژی چند جداره و چندسلولی با مقاطع مختلف [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 143-152]
 • جذب/ تولید گرما مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 289-298]
 • جریان ابرصوتی طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]
 • جریان آشفته تحلیل نحوه توزیع جریانهای سمت پوسته مبادله کن‌های گرمایی پوسته- لوله‌ به روش مدل‌سازی شبکه هیدرولیکی جریان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 197-202]
 • جریان الکترواسمتیک بررسی اختلاط ناشی از جریان الکتروکینتیک القایی غیر‌خطی در یک میکروکانال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 323-330]
 • جریان تراکم پذیر افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 271-280]
 • جریان تراکم‌ناپذیر اصلاح مدل رتبه‌کاستة تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی جریان‌ ناپایای لایه‌ای تراکم‌ناپذیر با جایگزینی عبارت فشار بر حسب مودهای میدان سرعت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 349-358]
 • جریان سکون حل تشابهی انتقال حرارت نانوسیال درجریان سکون متقارن محوری همراه با مکش سطحی یکنواخت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 121-129]
 • جریان‌سنج سیم داغ ارزیابی تجربی رفتار جریان در یک کمپرسور گریز از مرکز در شرایط سرج با بهره‌گیری از جریان‌سنج سیم داغ [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • جریان مغشوش- افت فشار بررسی تجربی تاثیر همزمان میکرو و نانو پلیمرها بر روی خواص هیدرودینامیکی جریان مغشوش درون یک لوله افقی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 169-174]
 • جریان ناپایا اصلاح مدل رتبه‌کاستة تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی جریان‌ ناپایای لایه‌ای تراکم‌ناپذیر با جایگزینی عبارت فشار بر حسب مودهای میدان سرعت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 349-358]
 • جریان واکنشی مدل‌سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • جوشش حل تشابهی خنک کاری جریان لایه ای جوشان نانوسیال عبوری بر روی صفحه ی بسیار داغ با کسرحجمی متغیر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 289-297]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار روی ماکزیمم دمای ایجاد شده در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در حضور و عدم حضور خنک‌کار با استفاده از آنالیز المان محدود [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 187-195]
 • جوش محیطی تعیین تجربی چقرمگی شکست جوش محیطی در خطوط لوله انتقال گاز با روش نرمی باربرداری [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]

چ

 • چترینگ کنترل مود لغزشی یک شناور زیرسطحی خودکار در شرایط عدم قطعیت پارامتری و نویزحسگر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 107-116]
 • چرخ عکس‌العملی تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 225-232]
 • چرخه تولید توان تحلیل اگزرژی چرخه‌ی جدید پیشنهادی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 251-260]
 • چرخه رانکین آلی تحلیل ترمودینامیکی و بهبود عملکرد چرخه‌ی تولید توان زمین‌گرمایی ترکیبی رانکین آلی و فلش با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک در چرخه‌ی رانکین آلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 131-138]
 • چرخه رانکین آلی تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 213-222]
 • چرخه رانکین آلی بررسی انرژی و اگزرژی و بهبود چرخه رانکین آلی برای بازیافت گرمای تلف شده [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 153-161]
 • چرخه فلش دوتای تحلیل ترمودینامیکی و بهبود عملکرد چرخه‌ی تولید توان زمین‌گرمایی ترکیبی رانکین آلی و فلش با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک در چرخه‌ی رانکین آلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 131-138]
 • چشمه حرارتی مقایسه مدل های خاکستری و مجموع وزنی گازهای خاکستری بر پایه خط طیف در طراحی معکوس چشمه های حرارتی در محیط های غیرخاکستری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 167-176]
 • چقرمگی شکست تعیین تجربی چقرمگی شکست جوش محیطی در خطوط لوله انتقال گاز با روش نرمی باربرداری [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • چقرمگی شکست ارزیابی تأثیر کروم بر چقرمگی شکست فولاد هادفیلد با استفاده از آزمایش ضربه شارپی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 149-158]
 • چیلر مکانیکی آنالیز انرژی، اگزرژی، اقتصاد و محیط زیستی دو روش خنک کاری هوای ورودی توربین گاز (نمونه موردی: پالایشگاه خانگیران) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]
 • چیلر های سانتریفیوژ محاسبه بیشینه ضریب عملکردی چیلرهای سانتریفیوژدراندازه های مختلف چیلردربارگذاری جزئی،باتغییردرتعدادفن چگالنده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 113-120]
 • چین خوردگی تاثیر چین خوردگی متفاوت بر میزان آهنگ انتقال گرمای جابجایی طبیعی درون یک حفرۀ مربعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 271-279]
 • چندلایه های الیافی فلزی بررسی تأثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه‌های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]

ح

 • حاشیه وامانش طراحی بهینه یک شیار محیطی بر اساس بهبود عملکرد کمپرسور محوری گذرصوتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • حالت بحرانی تحلیل شبکه خطوط لوله گاز طبیعی در حالت بحرانی: تاثیر پارامترهای مهم در حالت بحرانی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 227-235]
 • حباب جرقه‌ای شبیه سازی عددی تولید قطره از یک محفظه متقارن محوری به کمک حباب جرقه ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 269-278]
 • حداکثر نمای لیاپانوف تاثیر پارامتر‌های سیستم بر روی رفتار آشوبناک روتور-دیسک-یاتاقان به همراه اثر مالشی بین دیسک و استاتور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 125-133]
 • حد بالستیک بررسی عددی اثر سیال سخت شونده برشی با فرضیه اصطکاکی، در برخورد بالستیک پرتابه به پارچه ساخته شده از الیاف کولار29 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 237-244]
 • حد رایلی مدلسازی عددی دینامیک قطرات باردار در افشانه الکتروهیدرودینامیکی با در نظر گرفتن فروپاشی اولیه [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 187-196]
 • حفره‌های هم‌جوار تأثیر ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها بر توزیع تنش پسماند و رشد ترک لبه‌ای در نمونه‌های تک حفره‌ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • حفرۀ مربعی بررسی انتقال گرمای جابجایی طبیعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 261-270]
 • حفرۀ مربعی تاثیر چین خوردگی متفاوت بر میزان آهنگ انتقال گرمای جابجایی طبیعی درون یک حفرۀ مربعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 271-279]
 • حل تحلیلی بررسی تأثیر زاویه‌ی بار در تعیین پارامترهای بهینه‌ی مؤثر بر صفحه‌های ارتوتروپیک نامحدود حاوی گشودگی شبه مربعی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • حل تشابهی حل تشابهی خنک کاری جریان لایه ای جوشان نانوسیال عبوری بر روی صفحه ی بسیار داغ با کسرحجمی متغیر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 289-297]
 • حل تشابهی حل تشابهی تولید انتروپی جریان روی یک صفحه متخلخل تحت اعمال شار گرمایی متغیر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 265-270]
 • حل عددی ارزیابی عددی آئرودینامیک یک بال لامبدا در اثر سطح استاتیک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 55-63]
 • حل عددی بررسی اختلاط ناشی از جریان الکتروکینتیک القایی غیر‌خطی در یک میکروکانال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 323-330]
 • حل عددی حل عددی و بررسی تاثیرات توابع توزیع نانوذرات بر انتقال گرمای همرفتی اجباری درون یک مجرا [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • حل عددی تاثیر تغییر هندسه پروانۀ پمپ گریز از مرکز در پدیده کاویتاسیون [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 9-18]
 • حلقه های پسماند بررسی معیارهای خستگی چند محوره در پیش بینی عمر استوانه توخالی از جنس آلیاژ GH4169 و مقایسه با نمونه مرجع تجربی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 123-132]

خ

 • خانواده محصول طراحی بهینه هندسه سیستم تعلیق مک فرسون برای یک خانواده محصول بر مبنای نظریه پلتفرم مشترک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 153-155]
 • خزش بررسی تاثیر افزودن ذرات اکسید کاهش یافته گرافن بر رفتار خزشی اتصالات چسبی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 281-287]
 • خزش وابسته به زمان تحلیل خزشی ترمو الاستیک وابسته به زمان استوانه‌های جدار ضخیم چرخان هدفمند ساخته شده از ماده مرکب Al-SiC [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 299-308]
 • خستگی تحلیل شکست یک میل لنگ قطار تحت بارهای خستگی خمشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 281-286]
 • خستگی روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • خستگی چند محوره بررسی معیارهای خستگی چند محوره در پیش بینی عمر استوانه توخالی از جنس آلیاژ GH4169 و مقایسه با نمونه مرجع تجربی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 123-132]
 • خستگی در دمای بالا بررسی معیارهای خستگی چند محوره در پیش بینی عمر استوانه توخالی از جنس آلیاژ GH4169 و مقایسه با نمونه مرجع تجربی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 123-132]
 • خستگی کم‌چرخه بررسی معیارهای خستگی چند محوره در پیش بینی عمر استوانه توخالی از جنس آلیاژ GH4169 و مقایسه با نمونه مرجع تجربی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 123-132]
 • خط تهران-اصفهان اثرات وزش باد بر حرکت قطارهای پرسرعت(160 تا 300 کیلومتر بر ساعت) از منظر آیرودینامیک و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 315-321]
 • خطوط لوله انتقال گاز طبیعی تعیین تجربی چقرمگی شکست جوش محیطی در خطوط لوله انتقال گاز با روش نرمی باربرداری [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • خنک کار تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار روی ماکزیمم دمای ایجاد شده در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در حضور و عدم حضور خنک‌کار با استفاده از آنالیز المان محدود [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 187-195]
 • خنک کاری حل تشابهی خنک کاری جریان لایه ای جوشان نانوسیال عبوری بر روی صفحه ی بسیار داغ با کسرحجمی متغیر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 289-297]
 • خنک‌کننده تبخیری مستقیم بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره‌کننده انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 159-167]
 • خواص تریبولوژیکی تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی، تریبولوژیکی و مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • خواص ترمودینامیکی تعیین خواص ترمودینامیکی هیدروکربن‌ها با استفاده از معادله حالت نظریه سیالات تجمعی PC_SAFT [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • خواص خمشی بررسی تأثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه‌های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]
 • خواص ضربه ای بررسی تأثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه‌های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 203-208]
 • خواص مکانیکی ارزیابی تأثیر آلومینیوم بر تغیرات ریزساختاری، خواص مکانیکی و عمر خستگی فولاد هایپریوتکتوئید هادفیلد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 163-170]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر خنک کاری‌های مختلف در فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 299-307]
 • خواص وابسته به دما تحلیل دینامیکی ضربه سرعت پایین ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته انعطاف پذیر وابسته به دما [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 35-44]
 • خواص ویسکوالاستیک خواص ویسکوالاستیک گرافت های رگ: مقایسه بین شریان سینه‌ای داخلی و ورید سافنوس کوچک [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 127-131]
 • خوش فرمانی بررسی اثر درجات آزادی سیستم تعلیق در کنترل غیرخطی پایداری و چرخش حول محور طولی خودرو با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 239-249]

د

 • داده‌های نویزدار تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 27-33]
 • دی‌بوراید تیتانیوم اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • دیسترس در سرطان بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • دستگاه توانبخشی پا طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • دما ثابت بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 347-351]
 • دما و سرعت بررسی و مقایسه تجربی و عددی عملکرد رادیاتور قرنیزی و رادیاتور پانلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 339-346]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 233-239]
 • دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی روش‌های دائم و غیردائم به‌وسیله دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی عددی تغییرات هندسی در یک طبقه توربوماشین جریان محوری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 255-264]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 309-318]
 • دینامیک غیرخطی تأثیر نابالانسی و بهره های کنترلی بر دینامیک غیرخطی یک روتور هم محور در یاتاقان های مغناطیسی فعال و تماس با یاتاقان های کمکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 19-28]
 • دینامیک مولکولی تأثیر عیب استون-والز بر استحکام گرافین موج‌دار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 153-157]
 • دنباله بررسی تجربی اثر زبری بر دنباله پره توربین بادی S823 در سرعت های مختلف [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 93-102]
 • دوده اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش میزان آلاینده ها و افزایش بازده موتورهای دیزلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 279-287]
 • دوشاخگی تأثیر نابالانسی و بهره های کنترلی بر دینامیک غیرخطی یک روتور هم محور در یاتاقان های مغناطیسی فعال و تماس با یاتاقان های کمکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 19-28]
 • دوفازی مدل‌سازی سه‌بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]

ذ

 • ذخیره‌سازی انرژی گرمایی تحلیل عملکرد مبادله‌کن گرمایی فوق گرمایش در سیستم ذخیره‌سازی انرژی گرمایی نیروگاه خورشیدی بخارمستقیم [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 297-306]

ر

 • رادیاتور پانلی بررسی و مقایسه تجربی و عددی عملکرد رادیاتور قرنیزی و رادیاتور پانلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 339-346]
 • رادیاتور قرنیزی بررسی و مقایسه تجربی و عددی عملکرد رادیاتور قرنیزی و رادیاتور پانلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 339-346]
 • راندمان حرارتی مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 309-318]
 • راهکار اصلاحی اثرات وزش باد بر حرکت قطارهای پرسرعت(160 تا 300 کیلومتر بر ساعت) از منظر آیرودینامیک و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 315-321]
 • ربات اجتماعی بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • ربات انسان نما بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • رباتهای دستیار اجتماعی تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • ردیابی مردمک چشم تعامل انسان و ربات‌های دستیار اجتماعی جهت بهبود توجه اشتراکی در کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 29-35]
 • رشته الاستیک اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 241-250]
 • رفتار استاتیکی تحلیل رفتاراستاتیکی تیر کامپوزیتی چند لایه با نظری جدید تغییر شکل برشی معکوس هیپربولیکی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • رفتار آشوبناک تاثیر پارامتر‌های سیستم بر روی رفتار آشوبناک روتور-دیسک-یاتاقان به همراه اثر مالشی بین دیسک و استاتور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 125-133]
 • رفتار حرارتی تحلیل تجربی رفتار فیزیکی/مکانیکی روکش شفاف نانو کامپوزیتی از جنس پلی‌یورتان/ نانو ذرات آلومینا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 261-269]
 • رفتار دینامیکی تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 225-232]
 • رفتار فیزیکی/ مکانیکی تحلیل تجربی رفتار فیزیکی/مکانیکی روکش شفاف نانو کامپوزیتی از جنس پلی‌یورتان/ نانو ذرات آلومینا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 261-269]
 • ریفرمینگ بخارآب تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 319-328]
 • رگ مصنوعی شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 179-185]
 • روان درمانی کودکان بررسی اثرات کلینیکی و آموزشی ربات های اجتماعی در فرآیند درمان کودکان سرطانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 191-200]
 • روتور هم محور تأثیر نابالانسی و بهره های کنترلی بر دینامیک غیرخطی یک روتور هم محور در یاتاقان های مغناطیسی فعال و تماس با یاتاقان های کمکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 19-28]
 • روش اجزاء محدود مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • روش اجزاء محدود تحلیل رفتار پلاستیک چرخه ای استوانه جدار ضخیم با مواد هدفمند بر اساس مدل سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 201-208]
 • روش اجزا محدود بررسی ارتعاش آزاد و پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس نظریه الاستیسیته دوبعدی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • روش المان محدود شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 179-185]
 • روش المان مرزی شبیه سازی عددی تولید قطره از یک محفظه متقارن محوری به کمک حباب جرقه ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 269-278]
 • روش تاگوچی بهینه سازی همزمان پاسخهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک تحت اثر گازهای مختلف با استفاده از آنالیز گری مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 219-226]
 • روش تجزیه متعامد بهینه اصلاح مدل رتبه‌کاستة تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی جریان‌ ناپایای لایه‌ای تراکم‌ناپذیر با جایگزینی عبارت فشار بر حسب مودهای میدان سرعت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 349-358]
 • روش تفاضل محدود بررسی عدم قطعیت در گرمایش القایی به‌وسیله میکرو/ نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 195-201]
 • روش توزیعk تمام طیف اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی ترکیبی در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • روش چند شبکه افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 271-280]
 • روش شبکه بولتزمن شبیه‌سازی جریان سیال کاریو-یاسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • روش شبکه بولتزمن شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی گذرنده از روی سیلندر دایروی چرخان با روش شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 209-218]
 • روش شبکه بولتزمن بررسی رفتار دینامیکی و الگوی جریان دوفازی قطره در حال سقوط با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 105-114]
 • روش عددی تحلیل تنش‌های بین‌لایه‌ای در تیرهای کامپوزیتی بر روی بستر الاستیک با استفاده از فنرهای افقی و عمودی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 229-236]
 • روش گرادیان مزدوج تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 27-33]
 • روش متغیر مختلط محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه‌تحلیلی پیراسته [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • روش متغیّر مختلط تعیین تنش بهینه در صفحات فلزی محدود حاوی گشودگی‌های چند ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرّات [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • روش مختصات عمومی تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 27-33]
 • روش مربعات دیفرانسیلی تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش‌های المان محدود و مربعات دیفرانسیلی (DQ) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 251-260]
 • روش مربع‌سازی دیفرانسیلی تحلیل ارتعاش آزاد نانوتیرتیموشنکو باریک شونده دورانی بر روی بستر الاستیک به کمک روش مربع‌‌سازی دیفرانسیلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 87-95]
 • روش نرمی باربرداری تعیین تجربی چقرمگی شکست جوش محیطی در خطوط لوله انتقال گاز با روش نرمی باربرداری [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • روش نیمه‌تحلیلی محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه‌تحلیلی پیراسته [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 157-166]
 • روش‌های بدون‌مش تحلیل ارتعاشی نانو تیر مگنتو الکترو الاستیک تیموشنکو با مدل معادلات انتگرال-دیفرانسیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]

ز

 • زاویه‌ی پره‌ها بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • زاویه چیدمان بررسی عددی و تجربی تأثیر درجه هم‌پوشانی استاتورهای هم‌گرا- واگرا بر عملکرد توربین فراصوت در شرایط پذیرش جزئی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • زاویه حمله مدل‌سازی سه‌بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • زبری تحلیل شکست یک میل لنگ قطار تحت بارهای خستگی خمشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 281-286]
 • زبری بررسی تجربی اثر زبری بر دنباله پره توربین بادی S823 در سرعت های مختلف [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 93-102]
 • زتاپتانسیل القایی بررسی اختلاط ناشی از جریان الکتروکینتیک القایی غیر‌خطی در یک میکروکانال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 323-330]
 • زیر آب شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 203-212]
 • زیر آب بررسی تأثیر خنک کاری‌های مختلف در فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 299-307]
 • زیست محیطی تحلیل اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم تولید سه گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد به همراه گاز سازی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 317-328]

س

 • سایبان بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 331-335]
 • ساختمان بررسی عملکرد و بازده سیستم گرمایش از کف با گرمای گردآوری شده از خورشید در شرایط آب و هوایی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 85-94]
 • ساختمان بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 331-335]
 • ساختمان مسکونی بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • سایش ابزار بررسی تأثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 135-141]
 • سیال سخت شونده برشی بررسی عددی اثر سیال سخت شونده برشی با فرضیه اصطکاکی، در برخورد بالستیک پرتابه به پارچه ساخته شده از الیاف کولار29 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 237-244]
 • سیال غیرنیوتنی شبیه‌سازی جریان سیال کاریو-یاسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • سیال غیرنیوتنی شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی گذرنده از روی سیلندر دایروی چرخان با روش شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 209-218]
 • سیال قانون توانی حل بسته انتقال گرمای جابجایی اجباری سیال قانون توانی درون لوله‌های هم‌دما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 133-142]
 • سیال کاری زئوتروپیک تحلیل ترمودینامیکی و بهبود عملکرد چرخه‌ی تولید توان زمین‌گرمایی ترکیبی رانکین آلی و فلش با استفاده از سیال کاری زئوتروپیک در چرخه‌ی رانکین آلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 131-138]
 • ساندویج پنل‌های فلزی بررسی اثرات تغییر جنس سازه ساندویچی لانه زنبوری (HSP) موجود در دم افقی هواپیما بر اساس مدل‌سازی تست‌های استاندارد ارزیابی سازه ساندویچی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 143-151]
 • سختی ارزیابی تأثیر کروم بر چقرمگی شکست فولاد هادفیلد با استفاده از آزمایش ضربه شارپی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 149-158]
 • سختی اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • سخت افزار در حلقه طراحی کنترل‌گر مقاوم غیرخطی و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 329-338]
 • سخت کاری سطحی بررسی تأثیر عملیات های حرارتی سطحی مختلف بر خواص سایشی فولاد 16MnCr5مورد استفاده در محور فرعی اسپیندل ماشین افزار [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 351-357]
 • سرج ارزیابی تجربی رفتار جریان در یک کمپرسور گریز از مرکز در شرایط سرج با بهره‌گیری از جریان‌سنج سیم داغ [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • سردخانه به کمک چرخه تبرید تراکمی بخار مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی فنی اقتصادی یک سردخانه با بکارگیری سیالات کاری مختلف [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-141]
 • سرعت پیشروی تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار روی ماکزیمم دمای ایجاد شده در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در حضور و عدم حضور خنک‌کار با استفاده از آنالیز المان محدود [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 187-195]
 • سرعت دورانی تاثیر سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار روی ماکزیمم دمای ایجاد شده در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در حضور و عدم حضور خنک‌کار با استفاده از آنالیز المان محدود [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 187-195]
 • سرعت سرد کردن بررسی تأثیر خنک کاری‌های مختلف در فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 299-307]
 • سیستم استنتاج فازی طراحی سیستم فازی مبتنی بر جدول ارجاع جهت مدلسازی و پیش بینی ضریب نفوذ جرم در نانوسیالات [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 35-43]
 • سیستم تصفیه گاز آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت اول): تکنولوژی تصفیه گاز دما پایین [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 19-26]
 • سیستم تصفیه گاز آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 1-8]
 • سیستم روتور-دیسک-یاتاقان تاثیر پارامتر‌های سیستم بر روی رفتار آشوبناک روتور-دیسک-یاتاقان به همراه اثر مالشی بین دیسک و استاتور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 125-133]
 • سیستم سرمایش ترکیبی بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره‌کننده انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 159-167]
 • سیستم فازی طراحی و پیاده سازی الگوریتم کنترلی فازی خالص برای کنترل موقعیت زاویه ای کوادروتور با استفاده از فیلتر کالمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • سیستم موقعیت یاب جهانی مروری بر روش‌های تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و موقعیت یاب جهانی و بررسی رویکردهای نو در این زمینه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 365-369]
 • سیستم ناوبری اینرسی مروری بر روش‌های تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و موقعیت یاب جهانی و بررسی رویکردهای نو در این زمینه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 365-369]
 • سیستم هیبریدی نیمه فعال بررسی اثر درجات آزادی سیستم تعلیق در کنترل غیرخطی پایداری و چرخش حول محور طولی خودرو با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 239-249]
 • سقوط قطره بررسی رفتار دینامیکی و الگوی جریان دوفازی قطره در حال سقوط با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 105-114]
 • سیلندر دایروی چرخان شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت سیال غیرنیوتنی گذرنده از روی سیلندر دایروی چرخان با روش شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 209-218]
 • سیلندرضخیم با مواد هدفمند تحلیل رفتار پلاستیک چرخه ای استوانه جدار ضخیم با مواد هدفمند بر اساس مدل سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 201-208]
 • سلول خورشیدی مدل‌سازی عددی و ارزیابی تجربی عملکرد سلول‌های خورشیدی تحت تمرکز نور خورشید [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • سوپر آلیاژ نیکل بررسی اثرات تغییر جنس سازه ساندویچی لانه زنبوری (HSP) موجود در دم افقی هواپیما بر اساس مدل‌سازی تست‌های استاندارد ارزیابی سازه ساندویچی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 143-151]
 • سوپرکاویتاسیون مدل‌سازی سه‌بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • سوراخکاری استخوان استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدلسازی و بهینه سازی آماری پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 229-237]

ش

 • شاخص قانون توانی حل بسته انتقال گرمای جابجایی اجباری سیال قانون توانی درون لوله‌های هم‌دما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 133-142]
 • شار گرمایی حل تشابهی تولید انتروپی جریان روی یک صفحه متخلخل تحت اعمال شار گرمایی متغیر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 265-270]
 • شار گرمایی وابسته به زمان تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 27-33]
 • شیار محیطی طراحی بهینه یک شیار محیطی بر اساس بهبود عملکرد کمپرسور محوری گذرصوتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • شبکه بولتزمن اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 241-250]
 • شبکه خطوط لوله تحلیل شبکه خطوط لوله گاز طبیعی در حالت بحرانی: تاثیر پارامترهای مهم در حالت بحرانی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 227-235]
 • شبکه فنر اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 241-250]
 • شبکه نامنظم افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 271-280]
 • شبکه نامنظم بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی برروی شبکه نامنظم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 223-232]
 • شبکه‌های عصبی طراحی بهینه یک شیار محیطی بر اساس بهبود عملکرد کمپرسور محوری گذرصوتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک چندهدفه [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 57-66]
 • شبکه هیدرولیکی جریان تحلیل نحوه توزیع جریانهای سمت پوسته مبادله کن‌های گرمایی پوسته- لوله‌ به روش مدل‌سازی شبکه هیدرولیکی جریان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 197-202]
 • شبیه‌سازی تعیین گرده اولیه برای قطعات چهارگوش در کشش عمیق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 189-193]
 • شبیه‌سازی بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 331-335]
 • شبیه‌سازی بلوک دیاگرامی شبیه‌سازی بلوک دیاگرامی توربین‌های باد محور افقی مقیاس بزرگ [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 11-18]
 • شبیه سازی ترمودینامیکی بررسی انرژی و اگزرژی و بهبود چرخه رانکین آلی برای بازیافت گرمای تلف شده [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 153-161]
 • شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره طراحی کنترل‌گر مقاوم غیرخطی و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 329-338]
 • شبیه سازی عددی بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی برخورد قطعات خودرو پراید به مانع با استفاده از معیار آسیب نرم جانسون-کوک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 115-121]
 • شبیه سازی عددی بررسی تغییر شکل ورق فلزی تحت شکل دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و شبیه سازی عددی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 177-186]
 • شبیه سازی عددی بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 39-46]
 • شبیه‌سازی فرآیندهای پالایشگاهی تعیین خواص ترمودینامیکی هیدروکربن‌ها با استفاده از معادله حالت نظریه سیالات تجمعی PC_SAFT [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • شدت اغتشاشات بررسی تجربی اثر زبری بر دنباله پره توربین بادی S823 در سرعت های مختلف [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 93-102]
 • شرایط اقلیمی بررسی عملکرد و بازده سیستم گرمایش از کف با گرمای گردآوری شده از خورشید در شرایط آب و هوایی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 85-94]
 • شریان سینه‌ای داخلی خواص ویسکوالاستیک گرافت های رگ: مقایسه بین شریان سینه‌ای داخلی و ورید سافنوس کوچک [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 127-131]
 • شعله های برخوردی بررسی تجربی شاخصه‌های گرمایی دو جت شعله برخوردی با سوخت گاز لندفیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 245-254]
 • شکست نگاری و ریزساختار بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 203-208]
 • شکل د‌هی تعیین گرده اولیه برای قطعات چهارگوش در کشش عمیق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 189-193]
 • شکل‏دهی الکتروهیدرولیک ارائه نمودار حد شکل‏دهی در نرخ کرنش‏ بالا برای آلیاژ آلومینیوم 6061 به کمک فرآیند شکل‏دهی الکتروهیدرولیک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 185-190]
 • شکل‌دهی تدریجی گرم بررسی تأثیرات متغیّرهای فرایند در شکل‌دهی تدریجی گرم تیتانیم Ti-6Al-4V [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 77-86]
 • شناور زیرسطحی خودکار کنترل مود لغزشی یک شناور زیرسطحی خودکار در شرایط عدم قطعیت پارامتری و نویزحسگر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 107-116]

ص

 • صفحات ارتوتروپیک نامحدود بررسی تأثیر زاویه‌ی بار در تعیین پارامترهای بهینه‌ی مؤثر بر صفحه‌های ارتوتروپیک نامحدود حاوی گشودگی شبه مربعی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • صفحات مشبک کامپوزیتی رفتار مکانیکی صفحات مشبک کامپوزیتی چندمقیاسی اپوکسی- الیاف شیشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 117-125]
 • صفحه فلزی محدود تعیین تنش بهینه در صفحات فلزی محدود حاوی گشودگی‌های چند ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرّات [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • صفحه متخلخل حل تشابهی تولید انتروپی جریان روی یک صفحه متخلخل تحت اعمال شار گرمایی متغیر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 265-270]
 • صفحۀ فداشونده بهینه سازی چندهدفی شکل صفحۀ فداشونده در گرم کننده‌های نیروگاه شهر شازند با استفاده از ترکیب CFD و الگوریتم NSGA II [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 233-239]
 • صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم بررسی اثر فرایند صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم بر روی عمر خستگی شفت ناچ‌دار چرخان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 85-91]

ض

 • ضریب اصطکاک تحلیل شبکه خطوط لوله گاز طبیعی در حالت بحرانی: تاثیر پارامترهای مهم در حالت بحرانی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 227-235]
 • ضریب پسآ اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 241-250]
 • ضریب پسا بررسی تجربی اثر زبری بر دنباله پره توربین بادی S823 در سرعت های مختلف [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 93-102]
 • ضریب پسا مدل‌سازی سه‌بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • ضریب پواسون بررسی عددی اثر سیال سخت شونده برشی با فرضیه اصطکاکی، در برخورد بالستیک پرتابه به پارچه ساخته شده از الیاف کولار29 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 237-244]
 • ضریب تمرکز تنش تعیین تنش بهینه در صفحات فلزی محدود حاوی گشودگی‌های چند ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرّات [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • ضریب جذب بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • ضریب عملکردی ماکزیمم محاسبه بیشینه ضریب عملکردی چیلرهای سانتریفیوژدراندازه های مختلف چیلردربارگذاری جزئی،باتغییردرتعدادفن چگالنده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 113-120]
 • ضریب ناهمگنی شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 179-185]
 • ضریب نفوذ طراحی سیستم فازی مبتنی بر جدول ارجاع جهت مدلسازی و پیش بینی ضریب نفوذ جرم در نانوسیالات [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 35-43]
 • ضربه سرعت بالا بررسی مقاومت به ضربه سرعت بالا در صفحات مشبک کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های‌کربنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 19-26]

ط

 • طراحی آیرودینامیکی طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]
 • طراحی آزمایش ها استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدلسازی و بهینه سازی آماری پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 229-237]
 • طراحی بهینه کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه بازیاب های گرمایی تابشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 341-350]
 • طراحی معکوس مقایسه مدل های خاکستری و مجموع وزنی گازهای خاکستری بر پایه خط طیف در طراحی معکوس چشمه های حرارتی در محیط های غیرخاکستری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 167-176]
 • طیف فرکانسی ارزیابی تجربی رفتار جریان در یک کمپرسور گریز از مرکز در شرایط سرج با بهره‌گیری از جریان‌سنج سیم داغ [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • طول ترک بحرانی ارزیابی تأثیر کروم بر چقرمگی شکست فولاد هادفیلد با استفاده از آزمایش ضربه شارپی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 149-158]

ظ

 • ظرفیت سرمایشی محاسبه بیشینه ضریب عملکردی چیلرهای سانتریفیوژدراندازه های مختلف چیلردربارگذاری جزئی،باتغییردرتعدادفن چگالنده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 113-120]

ع

 • عامل سوخت تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y3+ و pH [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 309-315]
 • عیب استون-والز تأثیر عیب استون-والز بر استحکام گرافین موج‌دار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 153-157]
 • عدد اویلر بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 45-53]
 • عدد ناسلت بررسی انتقال گرمای جابجایی طبیعی یک حفرۀ مربعی دارای المانهای زبری مثلثی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 261-270]
 • عدد ناسلت تاثیر چین خوردگی متفاوت بر میزان آهنگ انتقال گرمای جابجایی طبیعی درون یک حفرۀ مربعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 271-279]
 • عدم تعادل حرارتی موضعی انتقال گرما جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه بسته ذوزنقه‏ای پرشده باماده متخلخل در حالت عدم تعادل گرمایی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 251-261]
 • عدم قطعیت بررسی عدم قطعیت در گرمایش القایی به‌وسیله میکرو/ نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 195-201]
 • عمر خستگی بررسی اثر فرایند صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم بر روی عمر خستگی شفت ناچ‌دار چرخان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 85-91]
 • عمر خستگی ارزیابی تأثیر آلومینیوم بر تغیرات ریزساختاری، خواص مکانیکی و عمر خستگی فولاد هایپریوتکتوئید هادفیلد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 163-170]
 • عمر خستگی مکانیکی تأثیر ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها بر توزیع تنش پسماند و رشد ترک لبه‌ای در نمونه‌های تک حفره‌ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • عملیات سطحی بررسی تأثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه‌های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]
 • عملکرد آیرودینامیک بی‌بعد بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 291-300]
 • عملکرد کمپرسور ارزیابی تجربی رفتار جریان در یک کمپرسور گریز از مرکز در شرایط سرج با بهره‌گیری از جریان‌سنج سیم داغ [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • عناصر تفرق حل عددی و بررسی تاثیرات توابع توزیع نانوذرات بر انتقال گرمای همرفتی اجباری درون یک مجرا [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • عیوب هندسه بررسی عددی و تجربی اثر عیوب فرم در سطح تماس اتصالات تداخلی بر استحکام اتصال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 215-224]

ف

 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی، تریبولوژیکی و مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی بررسی تأثیر خنک کاری‌های مختلف در فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 299-307]
 • فرایند شکل دهی الکتروهیدرولیکی بررسی تغییر شکل ورق فلزی تحت شکل دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و شبیه سازی عددی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 177-186]
 • فرکانس طبیعی بررسی ارتعاش آزاد و پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس نظریه الاستیسیته دوبعدی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • فرکانس طبیعی تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش‌های المان محدود و مربعات دیفرانسیلی (DQ) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 251-260]
 • فرمولبندی واحد تحلیل دینامیکی ضربه سرعت پایین ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته انعطاف پذیر وابسته به دما [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 35-44]
 • فروپاشی اولیه مدلسازی عددی دینامیک قطرات باردار در افشانه الکتروهیدرودینامیکی با در نظر گرفتن فروپاشی اولیه [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 187-196]
 • فشار مجاز مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 97-104]
 • فیلتر کالمن طراحی و پیاده سازی الگوریتم کنترلی فازی خالص برای کنترل موقعیت زاویه ای کوادروتور با استفاده از فیلتر کالمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • فولاد 16MnCr5 بررسی تأثیر عملیات های حرارتی سطحی مختلف بر خواص سایشی فولاد 16MnCr5مورد استفاده در محور فرعی اسپیندل ماشین افزار [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 351-357]
 • فولاد ساده کربنی اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • فولاد ضد زنگ بررسی اثرات تغییر جنس سازه ساندویچی لانه زنبوری (HSP) موجود در دم افقی هواپیما بر اساس مدل‌سازی تست‌های استاندارد ارزیابی سازه ساندویچی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 143-151]
 • فولاد کم کربن تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی، تریبولوژیکی و مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • فولاد هادفیلد ارزیابی تأثیر کروم بر چقرمگی شکست فولاد هادفیلد با استفاده از آزمایش ضربه شارپی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 149-158]
 • فولاد هادفیلد ارزیابی تأثیر آلومینیوم بر تغیرات ریزساختاری، خواص مکانیکی و عمر خستگی فولاد هایپریوتکتوئید هادفیلد [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 163-170]

ق

 • قطارهای پرسرعت اثرات وزش باد بر حرکت قطارهای پرسرعت(160 تا 300 کیلومتر بر ساعت) از منظر آیرودینامیک و ارائه راهکارهای اصلاحی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 315-321]
 • قطرات باردار مدلسازی عددی دینامیک قطرات باردار در افشانه الکتروهیدرودینامیکی با در نظر گرفتن فروپاشی اولیه [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 187-196]
 • قطره شبیه سازی عددی تولید قطره از یک محفظه متقارن محوری به کمک حباب جرقه ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 269-278]
 • قطعات خودرو پراید شبیه سازی عددی برخورد قطعات خودرو پراید به مانع با استفاده از معیار آسیب نرم جانسون-کوک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 115-121]

ک

 • کارآیی تحلیل تجربی تاثیر نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه بر عملکرد یک گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 169-177]
 • کارکرد بررسی اثر سرعت و کارکرد موتور XU7JP/L3 روی پدیدۀ نشتی در حالت موتورگردانی با سوخت [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 209-218]
 • کامپوزیت بررسی روند تغییرات و تاثیر پتانسیل زتا بر آبکاری کامپوزیتی نانوذرات آلومینا و نیکل [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 359-366]
 • کامپوزیت لایه ای آلومینیوم/مس/منیزیم بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی کامپوزیت چندلایه‌ی آلومینیم/مس/منیزیم تولید شده با استفاده از فرآیند پیوند سرد نوردی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 203-208]
 • کامپوزیت مشبک بررسی مقاومت به ضربه سرعت بالا در صفحات مشبک کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های‌کربنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 19-26]
 • کامپوزیت های چندمقیاسی رفتار مکانیکی صفحات مشبک کامپوزیتی چندمقیاسی اپوکسی- الیاف شیشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 117-125]
 • کاهش مصرف انرژی بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 1-7]
 • کاهش مصرف سوخت اصلاح نحوه‌ی تهویه هوای موردنیاز مرغداری‌ها در جهت کاهش مصرف سوخت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 197-204]
 • کاواک‏زا مدل‌سازی سه‌بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 47-56]
 • کاویتاسیون تاثیر تغییر هندسه پروانۀ پمپ گریز از مرکز در پدیده کاویتاسیون [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 9-18]
 • کربن دهی بررسی تأثیر عملیات های حرارتی سطحی مختلف بر خواص سایشی فولاد 16MnCr5مورد استفاده در محور فرعی اسپیندل ماشین افزار [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 351-357]
 • کربن سوزی جزئی تحلیل شکست یک میل لنگ قطار تحت بارهای خستگی خمشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 281-286]
 • کروم ارزیابی تأثیر کروم بر چقرمگی شکست فولاد هادفیلد با استفاده از آزمایش ضربه شارپی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 149-158]
 • کسرحجمی حل تشابهی انتقال حرارت نانوسیال درجریان سکون متقارن محوری همراه با مکش سطحی یکنواخت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 121-129]
 • کشش‌عمیق تعیین گرده اولیه برای قطعات چهارگوش در کشش عمیق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 189-193]
 • کمانش تحلیل کمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد تابعی هدفمند با تئوری مرتبه بالا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 337-340]
 • کمانش حرارتی بررسی کمانش یک ورق دایروی FGM با لایه‌های پیزوالکتریک محرک-محرک بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی صفحات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 361-365]
 • کمپرسور جریان محوری مطالعه عددی پدیده سرج با مدل توربولانسی k-εدر کمپرسورهای جریان محوری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • کمپرسور گریز از مرکز ارزیابی تجربی رفتار جریان در یک کمپرسور گریز از مرکز در شرایط سرج با بهره‌گیری از جریان‌سنج سیم داغ [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 95-103]
 • کمپرسور گریز از مرکز بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • کنترل طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • کنترل بهینه کنترل فعال ارتعاشات یک تیر هوشمند دوار با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 67-76]
 • کنترل بهینه ارائه مدل مرجع جدید برای پایداری و فرمان پذیری خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده‌ی غیرخطی زاویه‌ی فرمان چرخ های عقب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 271-280]
 • کنترل بهینه خطی مرتبه دوم بررسی پاسخ دینامیکی حلقه باز و بسته تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر مجهز به حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 331-339]
 • کنترل پایداری بررسی اثر درجات آزادی سیستم تعلیق در کنترل غیرخطی پایداری و چرخش حول محور طولی خودرو با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 239-249]
 • کنترل توان شبیه‌سازی بلوک دیاگرامی توربین‌های باد محور افقی مقیاس بزرگ [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 11-18]
 • کنترل غیرخطی ارائه مدل مرجع جدید برای پایداری و فرمان پذیری خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده‌ی غیرخطی زاویه‌ی فرمان چرخ های عقب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 271-280]
 • کنترل فرمان چرخ های عقب ارائه مدل مرجع جدید برای پایداری و فرمان پذیری خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده‌ی غیرخطی زاویه‌ی فرمان چرخ های عقب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 271-280]
 • کنترل فعال نوسانات کنترل فعال ارتعاشات یک تیر هوشمند دوار با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 67-76]
 • کنترل‌کننده مبتنی بر انرژی شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشگاهی کنترلر شبه لغزشی روی سیستم پاندول معکوس برای تاب به وضعیت قائم در حین تثبیت موقعیت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 263-268]
 • کنترل‌گر زاویه ای طراحی و پیاده سازی الگوریتم کنترلی فازی خالص برای کنترل موقعیت زاویه ای کوادروتور با استفاده از فیلتر کالمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • کنترل‌گر فازی طراحی و پیاده سازی الگوریتم کنترلی فازی خالص برای کنترل موقعیت زاویه ای کوادروتور با استفاده از فیلتر کالمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • کنترل مقاوم سنتز µ طراحی کنترل‌گر مقاوم غیرخطی و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 329-338]
 • کنترل مود لغزشی بررسی اثر درجات آزادی سیستم تعلیق در کنترل غیرخطی پایداری و چرخش حول محور طولی خودرو با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 239-249]
 • کنترل مود لغزشی کنترل مود لغزشی یک شناور زیرسطحی خودکار در شرایط عدم قطعیت پارامتری و نویزحسگر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 107-116]
 • کنترل مود لغزشی مرتبه بالا طراحی کنترل‌گر مقاوم غیرخطی و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 329-338]
 • کوادروتور طراحی و پیاده سازی الگوریتم کنترلی فازی خالص برای کنترل موقعیت زاویه ای کوادروتور با استفاده از فیلتر کالمن [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 65-73]
 • کویل سیمی مطالعه آزمایشگاهی افزایش انتقال گرما درون مبادله‌‌‌کن‌های گرمایی با استفاده از نانوسیال اکسید آلومینا و کویل سیمی در رژیمهای جریانی متفاوت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 339-347]

گ

 • گازسازی تحلیل اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم تولید سه گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد به همراه گاز سازی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 317-328]
 • گازی‌ساز آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت اول): تکنولوژی تصفیه گاز دما پایین [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 19-26]
 • گازی‌ساز آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم مجتمع گازی سازی زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد (قسمت دوم): تکنولوژی تصفیه گاز دما بالا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 1-8]
 • گاز طبیعی بررسی اثر افزودن گاز هیدروژن بر عملکرد موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی و بدست آوردن زمان جرقه مناسب برای نقطه بهینه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 75-84]
 • گاز طبیعی تحلیل شبکه خطوط لوله گاز طبیعی در حالت بحرانی: تاثیر پارامترهای مهم در حالت بحرانی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 227-235]
 • گاز لندفیل بررسی تجربی شاخصه‌های گرمایی دو جت شعله برخوردی با سوخت گاز لندفیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 245-254]
 • گام ثابت طراحی و تحلیل عددی توربین هیدروکویل با پره گام ثابت و متغیر [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 143-152]
 • گام متغیر طراحی و تحلیل عددی توربین هیدروکویل با پره گام ثابت و متغیر [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 143-152]
 • گرافین موجدار تأثیر عیب استون-والز بر استحکام گرافین موج‌دار با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 153-157]
 • گیربکس هلیکوپتر روش‌های بهینه‌سازی وزن گیربکس اصلی هلیکوپتر آگوستا [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • گردابه‌های لبۀ حمله ارزیابی عددی آئرودینامیک یک بال لامبدا در اثر سطح استاتیک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 55-63]
 • گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی تحلیل تجربی تاثیر نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه بر عملکرد یک گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 169-177]
 • گرده‌اولیه تعیین گرده اولیه برای قطعات چهارگوش در کشش عمیق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 189-193]
 • گرمایش از کف بررسی عملکرد و بازده سیستم گرمایش از کف با گرمای گردآوری شده از خورشید در شرایط آب و هوایی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 85-94]
 • گشودگی چندضلعی تعیین تنش بهینه در صفحات فلزی محدود حاوی گشودگی‌های چند ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرّات [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 19-28]
 • گشودگی شبهمربعی بررسی تأثیر زاویه‌ی بار در تعیین پارامترهای بهینه‌ی مؤثر بر صفحه‌های ارتوتروپیک نامحدود حاوی گشودگی شبه مربعی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 65-74]
 • گونه‏های شیمیایی بررسی ترمودینامیک تعادلی اثر کار میدان مغناطیسی روی کسر مولی محصولات اصلی واکنش متان-هوا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 171-178]

ل

 • لاستیک استفاده از امواج فراصوتی و پردازش تصویر در تحلیل فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 219-227]
 • لایه پیزوالکتریک بررسی کمانش یک ورق دایروی FGM با لایه‌های پیزوالکتریک محرک-محرک بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی صفحات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 361-365]
 • لایه کامپوزیتی اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • لزجت تابع دما شبیه‌سازی جریان سیال کاریو-یاسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • لهیدگی مطالعه تجربی تاثیر اتصال مکانیکی بر میزان جذب انرژی لوله های دو لایه تولید شده توسط فرآیند فلوفرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 355-361]
 • لوله ی بهبود یافته تحلیل عددی انتقال گرما و تلفات اگزرژی در یک مبادله کن گرمایی دولوله ای با لوله ی مرکزی موجدار: ساختار جدیدی از لوله های موجدار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 301-307]
 • لوله دو لایه مطالعه تجربی تاثیر اتصال مکانیکی بر میزان جذب انرژی لوله های دو لایه تولید شده توسط فرآیند فلوفرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 355-361]
 • لوله مستطیلی بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 347-351]
 • لوله ی موجدار تحلیل عددی انتقال گرما و تلفات اگزرژی در یک مبادله کن گرمایی دولوله ای با لوله ی مرکزی موجدار: ساختار جدیدی از لوله های موجدار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 301-307]
 • لوله‌های دوجداره بررسی و بهینه سازی رفتار جاذب‌های انرژی چند جداره و چندسلولی با مقاطع مختلف [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 143-152]
 • لوله‌های مخروطی و چندسلولی بررسی و بهینه سازی رفتار جاذب‌های انرژی چند جداره و چندسلولی با مقاطع مختلف [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 143-152]
 • لوله هم‌دما حل بسته انتقال گرمای جابجایی اجباری سیال قانون توانی درون لوله‌های هم‌دما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 133-142]

م

 • ماخ زندر بررسی تجربی شاخصه‌های گرمایی دو جت شعله برخوردی با سوخت گاز لندفیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 245-254]
 • ماده مدرج تابعی بررسی کمانش یک ورق دایروی FGM با لایه‌های پیزوالکتریک محرک-محرک بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی صفحات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 361-365]
 • ماده مرکب ..Al-SiC تحلیل خزشی ترمو الاستیک وابسته به زمان استوانه‌های جدار ضخیم چرخان هدفمند ساخته شده از ماده مرکب Al-SiC [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 299-308]
 • ماشینکاری استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدلسازی و بهینه سازی آماری پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 229-237]
 • ماشینکاری تخلیه الکتریکی بررسی تأثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 135-141]
 • ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک بهینه سازی همزمان پاسخهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی خشک تحت اثر گازهای مختلف با استفاده از آنالیز گری مبتنی بر روش تاگوچی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 219-226]
 • مبادله‌کن گرمایی تحلیل نحوه توزیع جریانهای سمت پوسته مبادله کن‌های گرمایی پوسته- لوله‌ به روش مدل‌سازی شبکه هیدرولیکی جریان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 197-202]
 • مبادله کن گرمایی دو لوله ای تحلیل عددی انتقال گرما و تلفات اگزرژی در یک مبادله کن گرمایی دولوله ای با لوله ی مرکزی موجدار: ساختار جدیدی از لوله های موجدار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 301-307]
 • مبدل حرارتی مطالعه آزمایشگاهی افزایش انتقال گرما درون مبادله‌‌‌کن‌های گرمایی با استفاده از نانوسیال اکسید آلومینا و کویل سیمی در رژیمهای جریانی متفاوت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 339-347]
 • مبرد مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی فنی اقتصادی یک سردخانه با بکارگیری سیالات کاری مختلف [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-141]
 • متان بررسی ترمودینامیک تعادلی اثر کار میدان مغناطیسی روی کسر مولی محصولات اصلی واکنش متان-هوا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 171-178]
 • متقارن محوری تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 27-33]
 • متمرکزکننده‌های فتوولتاییک مدل‌سازی عددی و ارزیابی تجربی عملکرد سلول‌های خورشیدی تحت تمرکز نور خورشید [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • محدودیت های هندسی و آیرودینامیکی بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی برروی شبکه نامنظم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 223-232]
 • محیط زیست بررسی عملکرد و بازده سیستم گرمایش از کف با گرمای گردآوری شده از خورشید در شرایط آب و هوایی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 85-94]
 • محیط غیرخاکستری مقایسه مدل های خاکستری و مجموع وزنی گازهای خاکستری بر پایه خط طیف در طراحی معکوس چشمه های حرارتی در محیط های غیرخاکستری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 167-176]
 • محیط غیر خاکستری اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی ترکیبی در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 1-10]
 • محیط متخلخل انتقال گرما جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه بسته ذوزنقه‏ای پرشده باماده متخلخل در حالت عدم تعادل گرمایی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 251-261]
 • محفظه احتراق مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 309-318]
 • محفظه آزمون طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 105-112]
 • محفظه بسته ذوزنقه‏ای انتقال گرما جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه بسته ذوزنقه‏ای پرشده باماده متخلخل در حالت عدم تعادل گرمایی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 251-261]
 • محفظه لوزوی مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 289-298]
 • محفظه متقارن محوری شبیه سازی عددی تولید قطره از یک محفظه متقارن محوری به کمک حباب جرقه ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 269-278]
 • مخروط ته بسته بررسی تجربی و عددی تأثیر سوراخ بر مشخصات فروپاشی مخروط‌های ناقص ته بسته تحت بارگذاری محوری شبه‌استاتیکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 57-67]
 • مخروط ناقص ساندویچی تحلیل کمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد تابعی هدفمند با تئوری مرتبه بالا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 337-340]
 • مخزن آب ذخیره کننده اترژی سرمایشی بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره‌کننده انرژی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 159-167]
 • میدان الکترومغناطیس بررسی عدم قطعیت در گرمایش القایی به‌وسیله میکرو/ نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 195-201]
 • میدان مغناطیسی یکنواخت بررسی ترمودینامیک تعادلی اثر کار میدان مغناطیسی روی کسر مولی محصولات اصلی واکنش متان-هوا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 171-178]
 • مدل ایده‌آل مدل‌سازی عددی و ارزیابی تجربی عملکرد سلول‌های خورشیدی تحت تمرکز نور خورشید [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • مدل پتانسیل بین ذره‌ای بررسی رفتار دینامیکی و الگوی جریان دوفازی قطره در حال سقوط با استفاده از روش عددی شبکه بولتزمن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 105-114]
 • مدل تک دیود مدل‌سازی عددی و ارزیابی تجربی عملکرد سلول‌های خورشیدی تحت تمرکز نور خورشید [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • مدل توربولانسی انتقال تنش برشی شبیه‌سازی روش‌های دائم و غیردائم به‌وسیله دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی عددی تغییرات هندسی در یک طبقه توربوماشین جریان محوری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 255-264]
 • مدل جرم-فنر خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 179-188]
 • مدل دو دیود مدل‌سازی عددی و ارزیابی تجربی عملکرد سلول‌های خورشیدی تحت تمرکز نور خورشید [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • مدل رگرسیون استفاده از امواج فراصوتی و پردازش تصویر در تحلیل فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 219-227]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی فرایند پر شدن سریع بر مبنای مدل گاز واقعی با رویکرد شبیه‌سازی جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 205-213]
 • مدل‌سازی‌ اجزاء محدود بررسی اثر فرایند صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم بر روی عمر خستگی شفت ناچ‌دار چرخان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 85-91]
 • مدل‌سازی جریان بررسی عددی تاثیر تعداد پره‌ها بر عملکرد یک کمپرسور توربوشارژر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 159-168]
 • مدل کاریو-یاسودا شبیه‌سازی جریان سیال کاریو-یاسودا با لزجت تابع دما: روش شبکه بولتزمن غیرنیوتنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 105-113]
 • مدل مرجع جدید ارائه مدل مرجع جدید برای پایداری و فرمان پذیری خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده‌ی غیرخطی زاویه‌ی فرمان چرخ های عقب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 271-280]
 • مدل‌های مختلف تماسی استفاده از مدل‌های تماس کروی در مدل‌سازی منیپولیشن سه‌بعدی نانوذرات طلا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت محاسبه‌ی نیرو و زمان بحرانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 175-184]
 • مدول الاستیسیته بررسی عددی اثر سیال سخت شونده برشی با فرضیه اصطکاکی، در برخورد بالستیک پرتابه به پارچه ساخته شده از الیاف کولار29 [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 237-244]
 • مدول الاستیسیته دینامیکی خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تایر ضایعاتی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 179-188]
 • مربعات دیفرانسیلی بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 309-318]
 • مرز غوطه‌ور اثر نوسان یک رشته ی الاستیک پشت استوانه صلب بر کاهش ضریب پسآ در جریان سیال تراکم‌ناپذیر: روش مرز غوطه ور-شبکه بولتزمن-شبکه فنر [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 241-250]
 • مس خالص بررسی تأثیر اندازه دانه ابزار مسی اکسترود شده در کانال های هم مقطع زاویه دار بر روی سایش الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 135-141]
 • مسیر لغزشی شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشگاهی کنترلر شبه لغزشی روی سیستم پاندول معکوس برای تاب به وضعیت قائم در حین تثبیت موقعیت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 263-268]
 • مشاهده‌گر فیلتر کالمن کنترل مود لغزشی یک شناور زیرسطحی خودکار در شرایط عدم قطعیت پارامتری و نویزحسگر [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 107-116]
 • مشعل متخلخل مدل‌سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 77-85]
 • مطالعة تحلیلی مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 97-104]
 • مطالعه عددی مطالعه عددی پدیده سرج با مدل توربولانسی k-εدر کمپرسورهای جریان محوری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 37-46]
 • معادلات الحاقی بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی برروی شبکه نامنظم [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 223-232]
 • معادله حالت AGA8 مدل‌سازی فرایند پر شدن سریع بر مبنای مدل گاز واقعی با رویکرد شبیه‌سازی جایگاه سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 205-213]
 • معیار آسیب جانسون-کوک شبیه سازی عددی برخورد قطعات خودرو پراید به مانع با استفاده از معیار آسیب نرم جانسون-کوک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 115-121]
 • معیار فون مایزز بررسی اثرات تغییر جنس سازه ساندویچی لانه زنبوری (HSP) موجود در دم افقی هواپیما بر اساس مدل‌سازی تست‌های استاندارد ارزیابی سازه ساندویچی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 143-151]
 • معیارهای آسیب و شکست مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • مقایسه سیال عامل‌ها تحلیل ترمودینامیکی (انرژی و اگزرژی) و انتخاب سیال عامل مناسب برای یک سیستم یکپارچه تولید توان و هیدروژن با استفاده از چرخه ارگانیک رانکین اصلاح شده و الکترولایزر مبادله‌کن غشا پروتونی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 213-222]
 • مقایسه عددی و تجربی بررسی و مقایسه تجربی و عددی عملکرد رادیاتور قرنیزی و رادیاتور پانلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 339-346]
 • مقاومت به خوردگی تاثیر فرآوری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی، تریبولوژیکی و مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 115-124]
 • مقاومت سایشی اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 47-55]
 • مقطع پوانکاره تاثیر پارامتر‌های سیستم بر روی رفتار آشوبناک روتور-دیسک-یاتاقان به همراه اثر مالشی بین دیسک و استاتور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 125-133]
 • میکرو میکسر بررسی اختلاط ناشی از جریان الکتروکینتیک القایی غیر‌خطی در یک میکروکانال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 323-330]
 • میکرو/ نانوذرات مغناطیسی بررسی عدم قطعیت در گرمایش القایی به‌وسیله میکرو/ نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 195-201]
 • میل لنگ تحلیل شکست یک میل لنگ قطار تحت بارهای خستگی خمشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 281-286]
 • منابع زمین گرمایی سبلان تحلیل اگزرژی چرخه‌ی جدید پیشنهادی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 251-260]
 • منیپولیشن سه‌بعدی استفاده از مدل‌های تماس کروی در مدل‌سازی منیپولیشن سه‌بعدی نانوذرات طلا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت محاسبه‌ی نیرو و زمان بحرانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 175-184]
 • مه پاشی آنالیز انرژی، اگزرژی، اقتصاد و محیط زیستی دو روش خنک کاری هوای ورودی توربین گاز (نمونه موردی: پالایشگاه خانگیران) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 233-240]
 • مهندسی پزشکی استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدلسازی و بهینه سازی آماری پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 229-237]
 • مواد پیزوالکتریک تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته جدار نازک چند لایه با هسته مدرج تابعی و لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 307-314]
 • مواد تغییر فاز دهنده تحلیل عملکرد مبادله‌کن گرمایی فوق گرمایش در سیستم ذخیره‌سازی انرژی گرمایی نیروگاه خورشیدی بخارمستقیم [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 297-306]
 • مواد مدرج تابعی تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته جدار نازک چند لایه با هسته مدرج تابعی و لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 307-314]
 • مواد مدرج هدفمند پیزوالکتریک بررسی ارتعاش آزاد و پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس نظریه الاستیسیته دوبعدی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • مواد مرتبه‌ای هدفمند تحلیل خزشی ترمو الاستیک وابسته به زمان استوانه‌های جدار ضخیم چرخان هدفمند ساخته شده از ماده مرکب Al-SiC [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 299-308]
 • مواد مرکب مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 55-64]
 • مواد نانو هدفمند تحلیل کمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد تابعی هدفمند با تئوری مرتبه بالا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 337-340]
 • مواد هدفمند شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 179-185]
 • موتور بررسی اثر سرعت و کارکرد موتور XU7JP/L3 روی پدیدۀ نشتی در حالت موتورگردانی با سوخت [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 209-218]
 • موتور احتراق داخلی بررسی انرژی و اگزرژی و بهبود چرخه رانکین آلی برای بازیافت گرمای تلف شده [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 153-161]
 • موتور استرلینگ مدل‌سازی و بهبود عملکرد یک موتور استرلینگ نوع بتا جهت تولید همزمان گرمایش و برق [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 97-106]
 • موتور اشتعال جرقه‌ای بررسی اثر افزودن گاز هیدروژن بر عملکرد موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی و بدست آوردن زمان جرقه مناسب برای نقطه بهینه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 75-84]
 • موتور دیزل پاشش مستقیم اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش میزان آلاینده ها و افزایش بازده موتورهای دیزلی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 279-287]
 • موتور‌گردانی بررسی اثر سرعت و کارکرد موتور XU7JP/L3 روی پدیدۀ نشتی در حالت موتورگردانی با سوخت [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 209-218]
 • موج ضربه‌ای شبیه‌سازی روش‌های دائم و غیردائم به‌وسیله دینامیک سیالات محاسباتی و بررسی عددی تغییرات هندسی در یک طبقه توربوماشین جریان محوری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 255-264]
 • مودهای فشار اصلاح مدل رتبه‌کاستة تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی جریان‌ ناپایای لایه‌ای تراکم‌ناپذیر با جایگزینی عبارت فشار بر حسب مودهای میدان سرعت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 349-358]

ن

 • نابالانسی تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 225-232]
 • ناخالصی تحلیل شکست یک میل لنگ قطار تحت بارهای خستگی خمشی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 281-286]
 • نانوتیر مدل‌سازی و بررسی ناپایداری‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی نانوکلیدها با در نظر گرفتن نیروهای الکتروستاتیک و بین‌مولکولی مبنی بر نظریه تنش مزدوج اصلاح‌شده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 367-376]
 • نانوتیر تحلیل ارتعاش آزاد نانوتیرتیموشنکو باریک شونده دورانی بر روی بستر الاستیک به کمک روش مربع‌‌سازی دیفرانسیلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 87-95]
 • نانوتیر الکترومغناطیس تحلیل ارتعاشی نانو تیر مگنتو الکترو الاستیک تیموشنکو با مدل معادلات انتگرال-دیفرانسیل [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 67-76]
 • نانو ذرات تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y3+ و pH [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 309-315]
 • نانو ذرات اکسید آلومینا مطالعه آزمایشگاهی افزایش انتقال گرما درون مبادله‌‌‌کن‌های گرمایی با استفاده از نانوسیال اکسید آلومینا و کویل سیمی در رژیمهای جریانی متفاوت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 339-347]
 • نانوذرات آلومینا تحلیل تجربی رفتار فیزیکی/مکانیکی روکش شفاف نانو کامپوزیتی از جنس پلی‌یورتان/ نانو ذرات آلومینا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 261-269]
 • نانوذرات رس رفتار مکانیکی صفحات مشبک کامپوزیتی چندمقیاسی اپوکسی- الیاف شیشه- نانوذرات رس تحت آزمون خمش سه‌نقطه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 117-125]
 • نانوذرات کروی استفاده از مدل‌های تماس کروی در مدل‌سازی منیپولیشن سه‌بعدی نانوذرات طلا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت محاسبه‌ی نیرو و زمان بحرانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 175-184]
 • نانورس استفاده از امواج فراصوتی و پردازش تصویر در تحلیل فرمول‏بندی لاستیک تقویت شده با نانورس [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 219-227]
 • نانورس بررسی تأثیر عملیات سطحی و افزودن نانوذرات بر خواص مکانیکی چندلایه‌های الیافی فلزی با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]
 • نانوسیال تحلیل تجربی تاثیر نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه بر عملکرد یک گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 169-177]
 • نانوسیال حل تشابهی انتقال حرارت نانوسیال درجریان سکون متقارن محوری همراه با مکش سطحی یکنواخت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 121-129]
 • نانوسیال حل عددی و بررسی تاثیرات توابع توزیع نانوذرات بر انتقال گرمای همرفتی اجباری درون یک مجرا [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • نانوسیال انتقال گرما جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه بسته ذوزنقه‏ای پرشده باماده متخلخل در حالت عدم تعادل گرمایی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 251-261]
 • نانوسیال حل تشابهی خنک کاری جریان لایه ای جوشان نانوسیال عبوری بر روی صفحه ی بسیار داغ با کسرحجمی متغیر [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 289-297]
 • نانوسیال مطالعه عددی جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در حفره لوزوی پرشده با نانوسیال آب-مس با جذب/ تولید گرما [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 289-298]
 • نانوصفحات گرافن اکساید تحلیل تجربی تاثیر نانوصفحات گرافن اکساید/آب دیونیزه بر عملکرد یک گردآورنده جذب مستقیم خورشیدی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 169-177]
 • نانو صفحه ی دایره ای با ساختار مواد درجه بندی شده بررسی اثر گرما بر فرکانس نانو صفحه دایره ای با ساختار درجه بندی شده بر اساس نظریه تنش کوپل اصلاح شده [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 287-296]
 • نانولوله‌های‌کربنی چندجداره بررسی مقاومت به ضربه سرعت بالا در صفحات مشبک کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های‌کربنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 19-26]
 • ناوبری تلفیقی مروری بر روش‌های تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و موقعیت یاب جهانی و بررسی رویکردهای نو در این زمینه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 365-369]
 • نیتروژن دهی بررسی تأثیر عملیات های حرارتی سطحی مختلف بر خواص سایشی فولاد 16MnCr5مورد استفاده در محور فرعی اسپیندل ماشین افزار [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 351-357]
 • نرخ بازگشت ناپذیری(تخریب اگزرژی) تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 29-37]
 • نرخ کرنش بالا ارائه نمودار حد شکل‏دهی در نرخ کرنش‏ بالا برای آلیاژ آلومینیوم 6061 به کمک فرآیند شکل‏دهی الکتروهیدرولیک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 185-190]
 • نرخ همگرایی افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 271-280]
 • نرم‌افزار AMESim شبیه‌سازی بلوک دیاگرامی توربین‌های باد محور افقی مقیاس بزرگ [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 11-18]
 • نیرو استفاده از روش تحلیل حساسیت سوبل، مدلسازی و بهینه سازی آماری پارامترهای مؤثر در رفتار نیرو در فرآیند سوراخکاری استخوان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 229-237]
 • نیروی استخراج محور بررسی عددی و تجربی اثر عیوب فرم در سطح تماس اتصالات تداخلی بر استحکام اتصال [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 215-224]
 • نیروگاه خورشیدی تحلیل عملکرد مبادله‌کن گرمایی فوق گرمایش در سیستم ذخیره‌سازی انرژی گرمایی نیروگاه خورشیدی بخارمستقیم [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 297-306]
 • نیروگاه زمین گرمایی تحلیل اگزرژی چرخه‌ی جدید پیشنهادی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 251-260]
 • نیروهای شکل‌دهی بررسی تأثیرات متغیّرهای فرایند در شکل‌دهی تدریجی گرم تیتانیم Ti-6Al-4V [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 77-86]
 • نیرو و زمان بحرانی استفاده از مدل‌های تماس کروی در مدل‌سازی منیپولیشن سه‌بعدی نانوذرات طلا با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت محاسبه‌ی نیرو و زمان بحرانی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 175-184]
 • نسبت جرمی بهینه بررسی اثر افزودن گاز هیدروژن بر عملکرد موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی و بدست آوردن زمان جرقه مناسب برای نقطه بهینه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 75-84]
 • نسبت دبی جرمی ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 281-290]
 • نشتی بررسی اثر سرعت و کارکرد موتور XU7JP/L3 روی پدیدۀ نشتی در حالت موتورگردانی با سوخت [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 209-218]
 • نظریه الاستیسیته دو بعدی بررسی ارتعاش آزاد و پاسخ استاتیکی تیر مدرج هدفمند پیزوالکتریک براساس نظریه الاستیسیته دوبعدی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 319-328]
 • نظریه آماری سیالات تجمعی تعیین خواص ترمودینامیکی هیدروکربن‌ها با استفاده از معادله حالت نظریه سیالات تجمعی PC_SAFT [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی ساندویچی کامپوزیت با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش‌های المان محدود و مربعات دیفرانسیلی (DQ) [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 251-260]
 • نظریه تغییر شکل برشی معکوس هیپربولیکی تحلیل رفتاراستاتیکی تیر کامپوزیتی چند لایه با نظری جدید تغییر شکل برشی معکوس هیپربولیکی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 9-17]
 • نظریه تیموشنکو تحلیل ارتعاش آزاد نانوتیرتیموشنکو باریک شونده دورانی بر روی بستر الاستیک به کمک روش مربع‌‌سازی دیفرانسیلی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 87-95]
 • نفوذ یکنواخت حل تشابهی انتقال حرارت نانوسیال درجریان سکون متقارن محوری همراه با مکش سطحی یکنواخت [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 121-129]
 • نقص اولیه بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 309-318]
 • نیکل بررسی روند تغییرات و تاثیر پتانسیل زتا بر آبکاری کامپوزیتی نانوذرات آلومینا و نیکل [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 359-366]
 • نمودار حدشکل‏دهی ارائه نمودار حد شکل‏دهی در نرخ کرنش‏ بالا برای آلیاژ آلومینیوم 6061 به کمک فرآیند شکل‏دهی الکتروهیدرولیک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 185-190]
 • نمونه‌های تک حفره‌ای تأثیر ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها بر توزیع تنش پسماند و رشد ترک لبه‌ای در نمونه‌های تک حفره‌ای [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 27-33]
 • نوسانات دما تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 225-232]
 • نیوماتیک طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]

و

 • واحد بیرونی کولر گازی دو تکه بررسی عددی جریان هوای خروجی واحد بیرونی کولر گازی دو تکه و مطالعه‌ی تأثیر پنجره مشبک بر شدت جریان و فاصله پرتاب هوای خروجی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 291-300]
 • ورید سافنوس کوچک خواص ویسکوالاستیک گرافت های رگ: مقایسه بین شریان سینه‌ای داخلی و ورید سافنوس کوچک [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 127-131]
 • ورق دایروی بررسی کمانش یک ورق دایروی FGM با لایه‌های پیزوالکتریک محرک-محرک بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی صفحات [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 361-365]
 • ورق ساندویچی تحلیل دینامیکی ضربه سرعت پایین ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته انعطاف پذیر وابسته به دما [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 35-44]
 • ورودی هوای نوسانی تاثیر جریان هوای ورودی نوسانی بر توزیع دما و اکسیدهای نیتروژن احتراق آشفته متان-هوا [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 241-249]
 • وصله پیزوالکتریک بررسی پاسخ دینامیکی حلقه باز و بسته تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر مجهز به حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 331-339]
 • وصله پیزوالکتریک کنترل فعال ارتعاشات یک تیر هوشمند دوار با استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 67-76]

ه

 • هایپرترمیا بررسی عدم قطعیت در گرمایش القایی به‌وسیله میکرو/ نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 195-201]
 • هد پمپ بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 39-46]
 • هیدروترمال تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y3+ و pH [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 309-315]
 • هیدرودینامیک ذرات هموار بررسی تغییر شکل ورق فلزی تحت شکل دهی الکتروهیدرولیکی با استفاده از مشاهدات تجربی و شبیه سازی عددی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 177-186]
 • هیدروژن بررسی اثر افزودن گاز هیدروژن بر عملکرد موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی و بدست آوردن زمان جرقه مناسب برای نقطه بهینه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 75-84]
 • هیدروفرمینگ لوله مطالعة‌ تحلیلی فشار مجاز در شکل‌دهی بیلوز‌های فلزی به‌روش هیدرو‌فرمینگ [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 97-104]
 • هیدروکربن تعیین خواص ترمودینامیکی هیدروکربن‌ها با استفاده از معادله حالت نظریه سیالات تجمعی PC_SAFT [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 75-84]
 • هیدروکویل طراحی و تحلیل عددی توربین هیدروکویل با پره گام ثابت و متغیر [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 143-152]
 • هزینه کل سالانه مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی فنی اقتصادی یک سردخانه با بکارگیری سیالات کاری مختلف [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-141]
 • هسته انعطاف پذیر تحلیل دینامیکی ضربه سرعت پایین ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته انعطاف پذیر وابسته به دما [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 35-44]
 • هسته انعطاف‌پذیر بررسی پاسخ دینامیکی حلقه باز و بسته تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر مجهز به حسگر و عملگر پیزوالکتریک [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 331-339]
 • هندسه ی سیستم تعلیق طراحی بهینه هندسه سیستم تعلیق مک فرسون برای یک خانواده محصول بر مبنای نظریه پلتفرم مشترک [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 153-155]
 • هندسه نامنظم تخمین شار گرمایی وابسته به زمان با توجه به توزیع دمای یک نقطه در یک هندسه نامنظم با استفاده از روش معکوس [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 27-33]
 • هوای موردنیاز اصلاح نحوه‌ی تهویه هوای موردنیاز مرغداری‌ها در جهت کاهش مصرف سوخت [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 197-204]
 • هوا و آب ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 281-290]
 • هوش مصنوعی مروری بر روش‌های تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و موقعیت یاب جهانی و بررسی رویکردهای نو در این زمینه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 365-369]

ی

 • یاتاقان کمکی تأثیر نابالانسی و بهره های کنترلی بر دینامیک غیرخطی یک روتور هم محور در یاتاقان های مغناطیسی فعال و تماس با یاتاقان های کمکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 19-28]
 • یاتاقان مغناطیسی فعال تأثیر نابالانسی و بهره های کنترلی بر دینامیک غیرخطی یک روتور هم محور در یاتاقان های مغناطیسی فعال و تماس با یاتاقان های کمکی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 19-28]