نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبه، مازیار بررسی تغییرات ریزساختاری و رفتار چگالش در فرآیند تف جوشی آلیاژ Cu-20Zn تهیه شده از پودر پیش آلیاژی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 45-54]

ا

 • المدرسی، سید محمد تقی بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]

ب

 • باقری، امیر تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]
 • بدری، محمدعلی تلفیق میدان باد با توزیع احتمالی و یک مدل هیدرودینامیکی به منظور تهیه نقشه ریسک در بررسی آلودگی های زیست محیطی در دریا [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • براتی، نسترن بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ریزساختار تیتانیای نانوساختار پوشش داده شده روی فولاد زنگ نزن 316 L با روش سل- ژل [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]

پ

 • پدرام مهر، سیامک تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس مکانیزم استوارت [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 67-72]
 • پورسینا، داوود پیش بینی نیروی آهنگری شعاعی داغ تک مرحله ای با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]
 • پورسینا، مهرداد پیش بینی نیروی آهنگری شعاعی داغ تک مرحله ای با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]

ح

 • حسینی‌زاده، سید فرید شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال آب - اکسیدآلومینیم در یک میکروکانال دوبعدی با در نظر گرفتن هدایت در ناحیه جامد [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 15-23]
 • حسن نژاد، رضا ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]

د

 • دشتی رحمت آبادی، اصغر بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]
 • دهقانی زاده بغدادآبادی، محمدرضا بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]

ر

 • رامیار، عباس شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال آب - اکسیدآلومینیم در یک میکروکانال دوبعدی با در نظر گرفتن هدایت در ناحیه جامد [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 15-23]
 • رحیم‌یار هریس، امیرحسین بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 59-64]
 • رشیدزاده، مهدی ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • رضائی، موسی ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • رضوی، سید اسماعیل کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • رنجبر، علی اکبر شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال آب - اکسیدآلومینیم در یک میکروکانال دوبعدی با در نظر گرفتن هدایت در ناحیه جامد [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 15-23]

س

 • ساجدی نژاد، عبدالرحیم بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 59-64]
 • سلطانپور، مهدی بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 59-64]

ش

 • شجاعی فرد، محمدحسن تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]

ص

 • صادق حسنی، صدیقه ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • صباحی، عباس بررسی تغییرات ریزساختاری و رفتار چگالش در فرآیند تف جوشی آلیاژ Cu-20Zn تهیه شده از پودر پیش آلیاژی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 45-54]

ط

 • طلوعی، علیرضا طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]

ف

 • فقیهی ثانی، محمد علی بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ریزساختار تیتانیای نانوساختار پوشش داده شده روی فولاد زنگ نزن 316 L با روش سل- ژل [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • فوده، پویا پیش بینی نیروی آهنگری شعاعی داغ تک مرحله ای با استفاده از روش رویه پاسخ [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 1-9]

ق

 • قاجار، رحمت اله بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه های جدار ضخیم برای ماده الاستیک-پلاستیک سخت شونده خطی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 49-57]
 • قاسمی، محمد رضا ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]

گ

 • گروة، پیمان بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه های جدار ضخیم برای ماده الاستیک-پلاستیک سخت شونده خطی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 49-57]
 • گودرزی، محسن بررسی عددی تأثیر متقابل جریان و سطح آزاد آن در یک حفره دوبعدی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]

م

 • محبوب خواه، مهران تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس مکانیزم استوارت [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 67-72]
 • مسعودیان، سید کمال ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • مسلمی نائینی، حسن بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 59-64]

ن

 • نرج آبادی فام، علی کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • نصیرهرند، امیر طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]
 • نوید چاخرلو، تاج بخش کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]

و

 • واحدی، خالد بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 59-64]