تعداد مقالات: 1015

1. دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات

دوره 42، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-12

حمید آبیارفیروزآبادی؛ امیر عبداله؛ جمشید پرویزیان


2. طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور

دوره 42، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-9

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ سید حسین تقویان


3. مطالعه عددی اثرات فشار و شیب بر شروع ناپایداری هیدرودینامیکی اسلاگ در کانال

دوره 41، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-11

محمدرضا انصاری؛ عبدالحسین دارمی زاده


6. بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی

دوره 40، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-18

احسان ابراهیم نیا بجستان؛ حمید نیازمند


8. پیش بینی نیروی آهنگری شعاعی داغ تک مرحله ای با استفاده از روش رویه پاسخ

دوره 39، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-9

مهرداد پورسینا؛ پویا فوده؛ داوود پورسینا


9. مدل سازی یک بعدی عملکرد یک پیل سوختی با غشا پلیمری

دوره 43، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-12

یونس بخشان؛ رضا هنرخواه؛ جمشید خورشیدی


10. بررسی پارامترهای حسگری نسبت به گاز اتانول و تعیین بند گپ در اثر افزودن اکسید نیکل به زیرکونیای پایدارشده با ایتریا

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-6

زهرا ابوالقاسمی؛ مرتضی تمیزی فر؛ کاوه ارزانی؛ علی نعمتی؛ ارسیا خانفکر


13. بررسی کیفی و کمی اثر لانه زنبوری و توری بر بهبود پارامترهای جریان در یک تونل باد زیر صوت

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-10

هادی حقوقی؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجتبی دهقان منشادی


14. تحلیل سه بعدی کمانش مکانیکی و گرمایی پوسته‌های استوانه‌ای هدفمند دو بعدی با روش میانیابی شعاعی نقطه‌ای

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

رضا پیل‌افکن؛ منصور درویزه؛ ابوالفضل درویزه؛ رضا انصاری


15. طراحی و تحلیل عددی مخازن تحت فشار کامپوزیتی بر اساس روش بار واحد

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-13

حسن بیگلری؛ آرمین نوروزی


16. بررسی تجربی دنباله با شدت اغتشاش های بالا برای اندازه گیری نیروی پسا

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

محمدعلی اردکانی؛ عیسی ایروانی


17. بررسی عددی جریان همرفت طبیعی درون محفظه های بسته موجدار

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13

مهدی اسمعیلی سنگری؛ سیداسماعیل رضوی


22. شبیه‌سازی و مطالعه تجربی فرآیند خم‌کاری لوله جدار نازک با مقطع مربعی به روش هیدروفرمینگ

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-10

بهزاد اکبرزاده؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری


23. محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیر زمینی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-10

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


25. بررسی تاثیر ضریب جذب خورشیدی دیواره بیرونی ساختمان مسکونی بر کاهش مصرف انرژی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-7

امیر ابراهیمی مقدم؛ سید مجید هاشمیان؛ امین ابراهیمی مقدم