موضوعات = سوخت و احتراق
مطالعه عددی آیرودینامیک شعله در کوره‌های دوار

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 117-126

رضا حضرتی؛ کیومرث مظاهری؛ اسماعیل ابراهیمی فردویی


طراحی، تحلیل، ساخت و آزمایش پروازی یک راکت کاوش دانشجویی با موتور پیشرانه جامد

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 259-268

حسن کریمی مزرعه شاهی؛ فتح الله بحرینی


مدل‌سازی عددی جریان واکنشی آشفته درون ماده متخلخل

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 77-85

مهدی ترشیزی؛ حسن خالقی؛ کاظم محمدزاده