موضوعات = جریان میکرو نانو
بررسی اختلاط در ریزمخلوط گرهای الکترواسموتیک-فشار محرک برای سیال غیرنیوتونی حاوی نانوذرات دارویی خنثی

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-248

علیرضا قادری؛ جعفر جماعتی؛ احسان ابراهیم‌نیا بجستان