موضوعات = جریانهای دو فازی
تعداد مقالات: 6
1. شبیه سازی عددی حرکت قطره آب نمک در میدان الکتریکی یکنواخت

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 21-30

10.22034/jmeut.2022.11531

نیلوفر آلاشتی؛ محسن پورفلاح؛ آتنا قادری