موضوعات = بهینه سازی
تعداد مقالات: 7
1. طراحی و بهینه‌سازی چندهدفه هندسه دهانه ورودی هوا متقارن‌محوری برای دبی جرمی و عدد ماخ طراحی مشخص

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 537-546

10.22034/jmeut.2021.41648.2751

سجاد قاضی زاده؛ مهرداد بزاز زاده؛ محسن آقاسید میرزابزرگ


2. بهبود کارایی بهینه‌سازی تکاملی دو جهتی سازه‌ها برای سازه‌های پیوسته

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 91-99

10.22034/jmeut.2020.9762

معصومه خواجویی قرایی؛ محمد حسین ابوالبشری


5. طراحی و بهینه سازی سیستمی ماهواره بر اساس شبه مدل

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-109

محدثه السادات سادات شیرازی؛ پرویز محمد زاده؛ علی مظفری


7. بررسی و بهینه سازی رفتار جاذب‌های انرژی چند جداره و چندسلولی با مقاطع مختلف

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 143-152

محمد علی دهقانیان؛ مسعود عسگری