موضوعات = انرژی خورشیدی
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه تجربی اثر تولید بخار سرد فراصوتی بر بهبود عملکرد آب شیرین کن استخری خورشیدی با استفاده از فناوری برداشت از مه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/jmeut.2021.45406.2872

شعیب خانمحمدی؛ سجاد خانجانی


4. ارزیابی مقایسه‌ای از الگوهای متفاوت برای یک سیستم خورشیدی با جاذب ماژول فتوولتاییک نیمه شفاف

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 123-131

10.22034/jmeut.2021.10574

هادی علیرضایی؛ بهروز میرزایی ضیاپور؛ سپیده قرآن نویس


5. بهبود عملکرد گردآور خورشیدی و افزایش بهره وری انرژی خورشید با بکارگیری مواد تغییر فازی

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 29-38

10.22034/jmeut.2021.9844

مهرداد اشرفی؛ حمید محمدیون؛ محمد حسین دیبایی؛ محمد محمدیون


9. تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژیک سیکل تبرید جذبی بر پایه انرژی خورشیدی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-98

جاماسب پیرکندی؛ محمد امیان؛ شهرام خداپرست


10. بررسی تأثیر افزایش شار تابشی انعکاسی بر عملکرد صفحات فتوولتایی

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 255-260

مرتضی گلین رستمی؛ مصطفی ذکریاپور؛ ناصر کردانی