موضوعات = انرژی خورشیدی
اثر نانوسیال‌های مختلف با خواص تابع دما بر راندمان گرمایی دریافت کننده خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22034/jmeut.2023.54107.3200

سمانه کریمی؛ امیر ترابی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


بررسی تجربی عملکرد خشک‌کن خورشیدی سبزیجات با گرمادهی غیرمستقیم نانوسیال

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 255-262

10.22034/jmeut.2022.52582.3139

مجتبی مروج؛ فرشاد ابراهیم پور؛ زهره ابراهیمی


مطالعه آزمایشگاهی اثر ردیابی خورشید بر عملکرد یک اجاق خورشیدی با لوله‌ تحت خلأ

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 281-288

10.22034/jmeut.2022.48013.2982

محمد حسین زاده؛ سید مهدی میرزابابائی؛ حسین زمانی


ارزیابی مقایسه‌ای از الگوهای متفاوت برای یک سیستم خورشیدی با جاذب ماژول فتوولتاییک نیمه شفاف

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 123-131

10.22034/jmeut.2021.10574

هادی علیرضایی؛ بهروز میرزایی ضیاپور؛ سپیده قرآن نویس


بهبود عملکرد گردآور خورشیدی و افزایش بهره وری انرژی خورشید با بکارگیری مواد تغییر فازی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 29-38

10.22034/jmeut.2021.9844

مهرداد اشرفی؛ حمید محمدیون؛ محمد حسین دیبایی؛ محمد محمدیون


تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژیک سیکل تبرید جذبی بر پایه انرژی خورشیدی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 91-98

جاماسب پیرکندی؛ محمد امیان؛ شهرام خداپرست


بررسی تأثیر افزایش شار تابشی انعکاسی بر عملکرد صفحات فتوولتایی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 255-260

مرتضی گلین رستمی؛ مصطفی ذکریاپور؛ ناصر کردانی