موضوعات = نانو کامپوزیت
مطالعه اثر نرخ بارگذاری بر خواص کششی آلیاژ آلومینیوم و نانو کامپوزیت پایه آلومینیومی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-18

10.22034/jmeut.2021.11045

محمد آزادی؛ محمد زمردی پور؛ عبدالحسین فریدون


رفتار سایشی نانوکامپوزیت های زمینه اپوکسی حاوی نانوصفحات گرافن اصلاح سطحی شده

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 47-53

حسام امیربیگی؛ اسماعیل توحیدلو؛ حامد خسروی


بررسی اثر کسر وزنی ذرات تقویت کننده بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتAl6061-Al2O3 تولید شده به روش ریخته گری ترکیبی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 299-308

فرزانه مجیری؛ امیر سیف الدینی؛ مسعود مصلایی پور؛ علیرضا مشرقی