موضوعات = مواد مرکب
بررسی خواص کششی کامپوزیت الیاف-فلز ناشی از پیر سازی رطوبتی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 353-357

10.22034/jmeut.2021.43715.2820

محمدجواد رمضانی؛ میثم محمدی


بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر رفتار ارتعاشی پوسته های ساده و مشبک استوانه ای کامپوزیتی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2020.9696

علی طالع زاده لاری؛ حسین قربانی منقاری؛ غلامحسین رحیمی


تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 19-25

محمد صادق باقری؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ اسماعیل قاسمی