موضوعات = مدلسازی و شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی یک لانچر دو درجه آزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

میثم یادگار؛ جعفر حیرانی نوبری


2. شبیه‌سازی عددی نشت‌بند گازی خشک یک کمپرسور گریز از مرکز

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 173-181

10.22034/jmeut.2022.11536

زهرا سجادیان؛ محمدرضا صفاریان؛ سیدسعید بحرینیان


3. آنالیز حساسیت 9 مدل جهت تخمین توان پنل‌های فتوولتایی مونوکریستال و پلی‌کریستال

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 193-202

10.22034/jmeut.2022.10923

محمد شفیعی دهج؛ مصطفی زمانی محی آبادی؛ سیدمحمد صادق حسینی


7. شبیه سازی اکستروژن پروفیل آلومینیوم با در نظر گرفتن اثر روانکار

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 229-238

سعید محمدزاده خسروشاهی؛ مهسا خرازی؛ داود جلالی وجید


8. ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 281-290

مهدی محمودی؛ مفید گرجی بندپی؛ رویا شادمانی


9. اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش میزان آلاینده ها و افزایش بازده موتورهای دیزلی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-287

علی گوران؛ رسول محبی؛ امین امیری دلوئی