موضوعات = مدلسازی و شبیه‌سازی
شبیه‌سازی عددی نشت‌بند گازی خشک یک کمپرسور گریز از مرکز

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 173-181

10.22034/jmeut.2022.11536

زهرا سجادیان؛ محمدرضا صفاریان؛ سیدسعید بحرینیان


آنالیز حساسیت 9 مدل جهت تخمین توان پنل‌های فتوولتایی مونوکریستال و پلی‌کریستال

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 193-202

10.22034/jmeut.2022.10923

محمد شفیعی دهج؛ مصطفی زمانی محی آبادی؛ سیدمحمد صادق حسینی


مدل‌سازی یک لانچر دو درجه آزادی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 609-613

10.22034/jmeut.2022.11582

میثم یادگار؛ جعفر حیرانی نوبری


شبیه سازی اکستروژن پروفیل آلومینیوم با در نظر گرفتن اثر روانکار

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 229-238

سعید محمدزاده خسروشاهی؛ مهسا خرازی؛ داود جلالی وجید


ارزیابی عددی اثر نسبت آهنگ دبی جرمی هوا و آب بر عملکرد برج خنک کن دریایی تبخیری

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 281-290

مهدی محمودی؛ مفید گرجی بندپی؛ رویا شادمانی


اثرات پاشش چندگانه سوخت بر کاهش میزان آلاینده ها و افزایش بازده موتورهای دیزلی

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 279-287

علی گوران؛ رسول محبی؛ امین امیری دلوئی