موضوعات = کنترل مقاوم
تعداد مقالات: 4
1. پایدارسازی رده‌ای از سیستمهای غیرخطی تکین با تاخیرمتغیردرحالت و عدم قطعیت پارامتری با درنظر گرفتن قید عملگر وکاربرد آن درربات خودگردان زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22034/jmeut.2021.42775.2785

ناصر پریز؛ سعید بلوچیان؛ محمد هدایتی خدایاری


2. طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم عمل از دور غیرخطی با روش انفعال محور

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-10

10.22034/jmeut.2021.9952

رباب ابراهیمی باویلی؛ احمد اکبری؛ رضا محبوبی اسفنجانی