موضوعات = دینامیک و کنترل وسایل نقلیه هوافضا
استفاده از تخصیص مبتنی بر رویکردهای محاسبات نرم برای کنترل فرود یک هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22034/jmeut.2023.54469.3213

صبا نیک سرشت؛ حجت طائی؛ علیرضا بابایی


طراحی خلبان خودکار با استفاده از کنترلگر غیرخطی و تست PIL برای نشست یک پهپاد

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 219-228

عابد قسمتی؛ سید حسین ساداتی؛ عادل قستی؛ یوسف عباسی