موضوعات = مواد هوشمند
اثر ایجاد روکش کامپوزیتی نیترید وانادیم به روش جوشکاری توپودری بر سختی فولاد کربنی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 39-46

سیدرضا امیرآبادی زاده؛ رضا اسلامی فارسانی؛ زهرا هاشمی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


تهیه نانو پودر اکسید ایتریوم به روش هیدروترمال: بررسی اثر نسبت مولی سیتریک اسید به Y3+ و pH

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 309-315

محمد رضا لقمان؛ رضا شجاع رضوی؛ مرضیه قادری


تعیین توزیع بهینۀ ساختار استوانۀ دوار ساخته‌شده از مواد هدفمند بر اساس تنش‌های گرمایی- مکانیکی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 341-350

فرید وکیلی تهامی؛ ساناز سعادتمند هاشمی؛ اکبر رسولیان