موضوعات = ترمودینامیک
مدلسازی ترموسینتیکی تک‌ناحیه‌ای موتورهای اشتعال تراکمی بار همگن با سوخت‌پاشی مستقیم

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 249-258

مرتضی فتحی؛ امید جهانیان؛ داود دومیری گنجی


بررسی تاثیر زمان پاشش بر اگزرژی در یک موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 337-343

مهرداد ناظمیان؛ الهه نشاط؛ رحیم خوشبختی؛ کامران پورقاسمی


تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی ترکیبهای مختلف چرخه توربین گازی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله ای

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 29-37

سید محمود ابوالحسن علوی؛ فاطمه نوری؛ سید احسان شکیب؛ محمد مصطفی غفوریان


مدل‌سازی و بهبود عملکرد یک موتور استرلینگ نوع بتا جهت تولید همزمان گرمایش و برق

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 97-106

محمود چهارطاقی؛ غلامرضا فغانی؛ محمد شیخی؛ رضا طاهری


بررسی انرژی و اگزرژی و بهبود چرخه رانکین آلی برای بازیافت گرمای تلف شده

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 153-161

مهدی دیمی دشت بیاض؛ سعید محمدی


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 319-328

مرتضی یاری؛ هادی غایبی؛ سعید قوامی گرگری


بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره‌کننده انرژی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 159-167

منصور خانکی؛ مصطفی مافی؛ حمیدرضا آجرلو