موضوعات = ارتعاشات مکانیکی
تعداد مقالات: 16
1. بررسی تئوری، عددی و آزمایشگاهی فرکانس‌ها و میرایی تلاطم در مخازن استوانه‌ای دارای بافل‌های حلقوی و قطاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

محمد مهدی محمدی؛ حمید موسی زاده؛ حسین جمشیدی


2. طراحی بهینه پارامترها در ضربه انرژی ارتعاش غیرخطی متصل به یک تیر

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 129-134

10.22034/jmeut.2021.10931

علی عبداللهی؛ سیامک اسماعیل زاده خادم؛ مصطفی خزایی؛ امین مسلمی


5. تحلیل دینامیکی رفتار یک فعال ساز ابتکاری بر پایه رفتار ماده مغناطوکشسان

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 145-151

10.22034/jmeut.2021.11033

پویا عبداله زاده؛ صابر عزیزی؛ سیدحامد حسنی


7. تحلیل ارتعاشات اجباری یک محور دوار با لحاظ اثر جملات غیرخطی هندسی و اینرسی و اثر ژیروسکوپ

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-28

10.22034/jmeut.2021.10576

ملیحه افتخاری؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ عباس مزیدی


8. ظهور پدیده پاسخ همزمان در تحلیل پایداری سیستم ورق- جرم متحرک

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 99-108

احسان ترکان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محمد هاشمیان


11. طراحی بهینه هندسه سیستم تعلیق مک فرسون برای یک خانواده محصول بر مبنای نظریه پلتفرم مشترک

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 153-155

محمد حسن شجاعی فرد؛ ابوالضل خلخالی؛ صادق یارمحمدی سطری


12. شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 203-212

سیدحسن عصایی؛ سعید کشت کار؛ محمدامین مکارم؛ مهدی عابدی


14. بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 309-318

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


15. تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 225-232

مرتضی شهروی؛ علیرضا آقالاری؛ سعید شکراللهی