موضوعات = کنترل
طراحی کنترل کننده مبتنی بر مد لغزشی ترمینال با تابع عملکرد از پیش تعیین شده برای سیستم های تثبیت موقعیت پویای کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jmeut.2023.54681.3222

ابوالفضل میقانی نژاد؛ سید مصطفی حسینی؛ بهنام صبحانی گندشمین


طراحی کنترل‌کننده مکانیزم منعطف موازی

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 257-263

10.22034/jmeut.2022.48866.3007

نیلوفر رمرودی؛ فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ مریم مهنما؛ مهران خانلقی


الگوریتم C-SLAM تطبیقی در محیط دینامیک

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9690

سهیل اسپهبدی نیا؛ اسماعیل خان‌میرزا


کنترل pH با استفاده از طراحی رویتگر مد لغزشی و مقایسه آن با PI و GSPI

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 77-81

علیرضا رضائی؛ علیرضا عابدینی مزرعه


طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 87-95

سید مهدی چاووشیان؛ مصطفی تقی زاده؛ آرمین کروتی


شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشگاهی کنترلر شبه لغزشی روی سیستم پاندول معکوس برای تاب به وضعیت قائم در حین تثبیت موقعیت

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 263-268

حسین کریم پور؛ شهرام هادیان جزی؛ حمید صادقیان؛ مصطفی قبادی شهرضا


الگوریتم ناوبری تلفیقی ارزان قیمت SINS/GPS تقویت شده با تخمین وضعیت از روش AHRS

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 325-331

جعفر کیقبادی؛ حسین نورمحمدی