موضوعات = کنترل
طراحی کنترل‌کننده مکانیزم منعطف موازی

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 247-252

10.22034/jmeut.2022.48866.3007

نیلوفر رمرودی؛ فرزاد آیت اله زاده شیرازی؛ مریم مهنما؛ مهران خانلقی


الگوریتم C-SLAM تطبیقی در محیط دینامیک

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9690

سهیل اسپهبدی نیا؛ اسماعیل خان‌میرزا


کنترل pH با استفاده از طراحی رویتگر مد لغزشی و مقایسه آن با PI و GSPI

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 77-81

علیرضا رضائی؛ علیرضا عابدینی مزرعه


طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 87-95

سید مهدی چاووشیان؛ مصطفی تقی زاده؛ آرمین کروتی


شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشگاهی کنترلر شبه لغزشی روی سیستم پاندول معکوس برای تاب به وضعیت قائم در حین تثبیت موقعیت

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 263-268

حسین کریم پور؛ شهرام هادیان جزی؛ حمید صادقیان؛ مصطفی قبادی شهرضا


الگوریتم ناوبری تلفیقی ارزان قیمت SINS/GPS تقویت شده با تخمین وضعیت از روش AHRS

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 325-331

جعفر کیقبادی؛ حسین نورمحمدی