کلیدواژه‌ها = محرک پلاسما
شبیه سازی تأثیر محرک پلاسما بر حباب جدایش جریان هوا

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 213-221

سعید کاوس فر؛ حسین مهدوی مقدم؛ اسماعیل اسماعیل‌زاده


بررسی تجربی تأثیر باد کرونا و محرک پلاسمایی DBD بر رفتار لایه مرزی در حالت استفاده از جریان مستقیم

دوره 44، شماره 2، آبان 1393، صفحه 53-58

غلامرضا تطهیری؛ اسماعیل اسماعیل زاده؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علیرضا دوست محمودی