کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
بررسی تجربی - عددی تأثیر تزریق هوا و آب بر نوسانات گرداب توربین فرانسیس

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 49-58

10.22034/jmeut.2023.53156.3160

مسعود شفا؛ ابراهیم حاجی دولو؛ علیرضا ریاسی؛ امیرحسام سجادی نیا


مطالعه عددی برخورد اتومبیل در سرعت‌های مختلف به‌منظور یافتن رابطه تحلیلی مناسب

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 59-67

10.22034/jmeut.2023.53899.3186

سیدامیررضا عبداللهی؛ آرمین رحمت فام؛ محمدامین رحیمی جعفری


بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی توربین برآیی درون لوله به‌منظور تولید توان

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 57-66

10.22034/jmeut.2022.38714.2954

محمد سیفی؛ محمد کریمی پور؛ نیما حسن زاده نمین؛ سیدعبدالکریم پیمبرپور؛ امیرفرهاد نجفی


طراحی هندسی و آیرودینامیکی نازل جهت افزودن لوله بلست

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 213-222

10.22034/jmeut.2022.46492.2923

محمد علی رنجبر؛ علیرضا پور موید


تحلیل انتقال گرما در چندراهة خروج دود موتور احتراق داخلی تراکمی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 565-574

10.22034/jmeut.2021.43540.2814

سیداسماعیل رضوی؛ وحید فرهنگ مهر؛ رشید یوسفی زنوز


بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه بر عملکرد یک اجکتور

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 187-196

10.22034/jmeut.2021.10472

پدرام گیلاندوست؛ مرتضی بیاتی؛ ستاره سخاوت


شبیه سازی سه بعدی جریان هوا در دستگاه تنفسی انسان

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 269-277

امیره نوربخش؛ مرتضی بیاره


مطالعه تجربی- عددی جابجایی طبیعی از سطح خارجی یک استوانه عمودی با پره‌های طولی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 289-297

کامران مبینی؛ محمدشهاب بلوری؛ مصطفی ورمزیار


شبیه‌سازی عددی توزیع دمای مخازن نفت

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 293-299

علیرضا مجیدیان؛ سیروس موحدی


محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیر زمینی

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-10

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


شبیه‌سازی انتقال گرما و توزیع دما روی دیسک‌های دوار موتور جت

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 123-137

بهروز شهریاری؛ میثم کشکولی