کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
تعداد مقالات: 7
1. اثر نسبت منظری بر فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده غیرنیوتنی کارئو در فضای متخلخل بین دو لوله عمودی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 305-314

10.22034/jmeut.2022.11366

محسن طالب زادگان؛ مجتبی مروج؛ احسان اله عصاره؛ محسن ایزدی


5. کنترل جریان سیال با محیط متخلخل : روش شبکه بولتزمن

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 167-176

علی کردانی؛ پوریا امیدوار؛ احد ضرغامی


6. شبیه سازی و بررسی جریان در فیلتر هوای یک موتور احتراق داخلی SIساخت داخل

دوره 44، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 59-65

سیداسماعیل رضوی؛ ناصر علی محمدزاده