کلیدواژه‌ها = رفتار خوردگی
مروری بر اثرات تغییر شکل پلاستیک شدید بر رفتار خوردگی مواد فلزی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 175-184

10.22034/jmeut.2022.50889.3077

حامد نامدار اصل؛ صادق پورعلی؛ رضا توانگر