کلیدواژه‌ها = جریان دو فازی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی عددی لوله گرمایی به منظور استفاده در خنک‌کاری پیل سوختی غشاء پلیمری

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 443-452

نگار شاکرمی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ سعید اصغری؛ سید علی اطیابی


2. مطالعه عددی اثرات فشار و شیب بر شروع ناپایداری هیدرودینامیکی اسلاگ در کانال

دوره 41، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-11

محمدرضا انصاری؛ عبدالحسین دارمی زاده