کلیدواژه‌ها = استحکام کششی
اصلاح فرآیندECAP با استفاده از کانال مارپیچ بیضوی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 351-360

10.22034/jmeut.2022.11537

سیدعلی زمانی؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی پور؛ مرتضی حسین زاده


استحکام کششی کامپوزیت کربن-اپوکسی تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه‌دار

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-89

10.22034/jmeut.2020.9753

مسعود خزایی؛ محمد کاظمی نصرآبادی