کلیدواژه‌ها = ماهواره
بهبود عملکرد زیرسیستم کنترل گرمایی ماهواره با استفاده از رادیاتور هوشمند

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 79-87

10.22034/jmeut.2021.42978.2798

مهدی فکور؛ محمدحسین احمدی؛ امیر رضا کوثری؛ مهران شهریاری


طراحی، مدلسازی و تحلیل عملکرد زیر سیستم کنترل گرمایی در یک ماهواره مقیاس کوچک

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 483-490

10.22034/jmeut.2022.12440

جاماسب پیرکندی؛ زینب حاجی بابایی طاهری؛ حمید اکبر بیگلو


طراحی و بهینه سازی سیستمی ماهواره بر اساس شبه مدل

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-109

محدثه السادات سادات شیرازی؛ پرویز محمد زاده؛ علی مظفری