کلیدواژه‌ها = مواد تغییر فاز دهنده
مروری جامع بر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در خنک سازی بردهای الکترونیکی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 359-368

10.22034/jmeut.2021.43454.2811

فائزه رستمیان؛ نسرین اعتصامی؛ مجید حقگو


اثر نسبت منظری بر فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده غیرنیوتنی کارئو در فضای متخلخل بین دو لوله عمودی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 305-314

10.22034/jmeut.2022.11366

محسن طالب زادگان؛ مجتبی مروج؛ احسان اله عصاره؛ محسن ایزدی