کلیدواژه‌ها = مواد تغییر فاز دهنده
تعداد مقالات: 7
1. مروری جامع بر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در خنک سازی بردهای الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22034/jmeut.2021.43454.2811

فائزه رستمیان؛ نسرین اعتصامی؛ مجید حقگو


2. اثر نسبت منظری بر فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده غیرنیوتنی کارئو در فضای متخلخل بین دو لوله عمودی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 305-314

10.22034/jmeut.2022.11366

محسن طالب زادگان؛ مجتبی مروج؛ احسان اله عصاره؛ محسن ایزدی


3. کنترل دمای برد الکترونیکی با بکارگیری چاه گرمایی حاوی ماده تغییر فاز دهنده استئاریک اسید

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 433-441

فائزه رستمیان؛ نسرین اعتصامی؛ مجید حقگو